Uurainen pärjää Pisa-kisassa

10.02.2020 | Uutinen

Pisa 2018 pääkokeen tulokset ovat valmistuneet ja niistä voi havaita, että Uuraisten koulukeskuksella opiskelee varsin fiksua väkeä. Erityisen hyvin koulu pärjäsi lukutaidossa ja luonnontieteissä, joissa tulokset olivat selvästi yli kansallisen keskitason. Esimerkiksi poikien lukutaitopisteet olivat Uuraisilla 528, kun ne ovat Suomessa keskimäärin 495 ja OECD-maissa 472. Uuraisilla tyttöjen ja poikien tasoero tyttöjen eduksi ei ole aivan yhtä suuri kuin muualla. Toki myös tyttöjen tulokset olivat Uuraisten koulukeskuksella kautta linjan keskiarvon yläpuolella.

Tutkimuksessa mitattiin myös muutamia koulumenestyksen taustamuuttujia, kuten kiinnostusta lukemiseen, yhteenkuuluvuuden tunnetta, minäpystyvyyttä ja kiusaamista. Näissä Uurainen noudatteli pääosin valtakunnallista linjaa, mutta selkeä positiivinen piikki löytyy kohdasta koetut lukemisvaikeudet. Uuraislaiset oppilaat kokevat keskimääräistä vähemmän lukemisvaikeuksia. Syitä tähän voisivat olla esimerkiksi varhainen tarttuminen mahdollisiin oppimishaasteisiin, lukemiseen kannustava ilmapiiri ja toimiva kirjastoyhteistyö.

Viime syksyn Valon Kylä -tapahtumassa koulukeskus loisti näin värikkäänä.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue