Uuraisten kunnan suositukset omaisten vierailuille ikääntyneiden asumisyksiköissä

30.10.2020 | Tiedote

Uuraisten kunnan ikääntyneiden palveluissa noudatetaan THL:n ohjeistusta koskien vierailuja pitkäaikaishoidon ja –hoivan toimintayksiköissä koronavirusaikana.

Ikääntyneet kuuluvat koronaviruksen suhteen riskiryhmään ja heitä tulee suojella tartunnoilta. Tämän vuoksi on tärkeää, että vierailut järjestetään turvallisesti yksiköissä. Yksikköön vierailulle tulevien on tärkeä toimia siten, että he eivät altista yksikön asukkaita koronavirukselle. Uuraisten kunnan vanhustenpalvelut antaa suosituksen siitä, miten vierailujen suhteen tulee toimia.

Suosittelemme, että vierailuista sovitaan aina etukäteen yksikön henkilökunnan kanssa. Läheinen saa ohjeet turvalliseen vierailuun esimerkiksi puhelimitse ennen kuin hän tulee asukkaan luo. Tapaamisen ja muiden asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi suositus on, että vierailijoita saa tulla kerrallaan kaksi. Läheinen huolehtii vierailun ajan käsihygieniasta ja käyttää henkilökunnan antamaa kertakäyttöisä suunenäsuojusta. Vierailun aikana tulee pitää turvaväliä ja asukkaan koskettelua tulee välttää. Asukasta on kuitenkin mahdollista työntää ulkona pyörätuolissa tai asukasta voi tavata suojatulla ulkoterassilla sään niin salliessa. Vierailijat eivät saa liikuskella yksikön yhteisissä tiloissa tarpeettomasti.

Toimintayksikön johtaja vastaa siitä, että vierailut toteutetaan turvallisesti. Vierailulle ei välttämättä voi aina tulla.

Asumisyksikkö voidaan laittaa väliaikaisesti vierailukieltoon koronavirustartunnan tai -epäilyn johdosta. Tämän vuoksi on tärkeää, että vierailuista sovitaan etukäteen asumisyksikön kanssa.

Edellä mainittu ohjeistus noudattaa Jyväskylän kaupungin linjausta.

 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue