Uuraisten kunnan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025, kunnanjohtajan esitys kunnanhallitukselle 28.11.2022

25.11.2022 | Tiedote

Talousarvion 2023 toimintatuotot (sis./ulk.) ovat 6 018 574 euroa. Toimintakulut ovat – 18 605 407 euroa. Näiden erotus, toimintakate on -12 586 833 euroa. Koko kunnan talous, myös toimintakate, pienenee merkittävästi edellisestä vuodesta. Muutos johtuu hyvinvointialueuudistuksesta.

Vuoden 2023 verotuotoiksi Uuraisilla arvioidaan 6 997 000 euroa. Arvio perustuu Kuntaliiton veroennusteeseen.  Kuntaliiton laskelman mukaan valtionosuudet ovat ensi vuonna 6 412 015 euroa.

Vuosikate on positiivinen 824 682 euroa, mutta poistojen jälkeen alijäämää muodostuu -392 486 euroa. Vuosikate, toisin sanoen tulorahoitus, kattaa osaltaan rahoitustarvetta, joka koostuu investointien netosta ja lainojen lyhennyksistä. Investointien netto on 1 199 000 euroa. Uuraisten kunta rakentaa ensi vuonna uusien asuinalueiden kunnallistekniikkaa, jolloin kunta voi tarjota vetovoimaisia tontteja ja rakennuspaikkoja sekä uusille että vanhoille kuntalaisille. Lainojen lyhennys on noin miljoona euroa ja uutta lainaa on varauduttu ottamaan 3 000 000 euroa. Kunnan sijoituksia on mahdollista kotiuttaa talousarviovuoden aikana enimmillään 1,0 milj. euroa. Kotiutettuja sijoituksia käytetään kunnanhallituksen hyväksymän ohjeellisen käyttösuunnitelman mukaisesti investointien rahoittamiseen.

Vuonna 2023 Uuraisten kunta panostaa varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Kunnan toimintaan on siirtynyt viime vuosina kaksi yksityistä päiväkotia. Samaan aikaan varhaiskasvatuspalvelujen kysyntä on kasvanut. Tämä edellyttää kunnalta varhaiskasvatuksen henkilöstöresurssien lisäämistä. Siihen on varattu määrärahoja vuoden 2023 talousarvioon. Kunnan tavoitteena on tukea lasten kasvua, kehitystä ja oppimista.

Uuraisten kunnan strategian 2030 mukaisesti pyrimme takaisin kestävälle kasvu-uralle. Tarjoamalla monipuoliset ja laadukkaat palvelut kunnan asukkaille etenemme määrätietoisesti kohti strategian tavoitteita. Hyvinvointialueen toiminnan alkaessa vuoden 2023 alusta on Uuraisten kunnasta tullut entistä enemmän sivistyskunta, joka huolehtii sivistystoimen palvelujen (varhaiskasvatus, perusopetus, nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastotoimi, liikuntatoimi ym.) laadukkaasta järjestämisestä.

Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2025 mukaisesti Uuraisten kunta pystyy tarjoamaan laadukkaat palvelut kunnan asukkaille ensi vuonna.

Lisätietoja:
talous- ja hallintopäällikkö Pasi Lievonen, p. 040 772 8545
kunnanjohtaja Juha Valkama, p. 040 552 5703

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue