Uuraisten kunnan talousarvio 2024, kunnanhallituksen talousarvioesitys

27.11.2023 | Tiedote

Syyskuussa 2023 kunnanhallitus asetti tavoitteen ensi vuoden talousarvion laadinnalle. Toimintakate (-12,6 milj. euroa) ei saa kasvaa vuodesta 2023. Tämä tarkoitti sitä, että kustannusten yleinen nousu ja palkkojen kasvaminen 3 %:lla tulee kattaa säästötoimilla. Tavoitteeseen pääsy edellytti, että kaikki hallintokunnat noudattavat toimintakatteen nollatavoitetta.

Kokonaisuutena kunnan päättäjät ja henkilöstö yhteistuumin pääsivät tavoitteeseen!

Talousarvioesityksen 2024 mukainen toimintakate on yhteensä -12 450 959 euroa. Talousarviovalmistelun aikana olemme käsitelleet asiaa useita eri kertoja, joten määrärahaesitykset on mietitty ja perusteltu kattavasti. Säästömahdollisuuksista on tehty priorisointia myös kunnanvaltuuston iltakoulussa 23.10.2023.

Toimintakate muodostuu toimintatuottojen (5 918 292 euroa) ja toimintakulujen (-18 369 251 euroa) erotuksesta, joka tulee kattaa pääasiassa verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Verotuloarvio vuodelle 2024 on 7 200 000 euroa. Valtionosuuksien arvioidaan vuonna 2024 olevan yhteensä 6 470 869 euroa.

Uuraisten kunnan nettoinvestointimenot ovat ensi vuonna noin 1 166 000 euroa. Investointeja kohdennetaan muun muassa yleisiin teihin ja kadunrakennukseen, vesi- ja viemärilaitokseen sekä opetus- ja kulttuuritoimen useisiin investointeihin. Pitkäaikaista talousarviolainaa on varauduttu nostamaan enintään 2 000 000 euroa. Tilikauden tulos on talousarvion mukaisesti 165 617 euroa alijäämäinen.

Vuodesta 2024 Uuraisten kunnan käyttötalouden nettomenot muodostuvat suurimmaksi osaksi sivistyslautakunnan toiminnasta.

– Uuraisilla panostamme tulevaisuuteen. Perusopetuksessa kustannusten kasvu on 2 %, mikä on poikkeus monen muun kunnan linjasta, jossa perusopetuksen menoja leikataan. Vanhempien oikeutta valita lapsilleen perheen tarpeisiin parhaaksi katsomansa hoitomuoto lisätään ottamalla käyttöön lasten kotihoidontuen kuntalisä 1.8.2024 alkaen. Lisän suuruus on 300 euroa/kk alle kolmevuotias lapsi ja sisaruskorotus 100 euroa/kk alle 3-vuotias lapsi. Lisäämme myös määrärahoja kansalais- ja musiikkiopistotoimintaan, joukkoliikenteeseen ja kulttuuritoimeen. Lapsiperheiden palvelujen kehittämisen tulee olla jatkuvaa toimintaa Keski-Suomen lapsirikkaimmassa kunnassa, toteaa peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen, jonka virkatehtäviin kuuluu myös talousjohtajana toimiminen.

 

Lisätietoja:
peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen, p. 040 589 1277 ja kunnanjohtaja Juha Valkama, p. 040 552 5703
etunimi.sukunimi@uurainen.fi

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue