Uuraisten kunnan valmiustiedotteet

17.03.2022 | Tiedote

Vallitseva maailman tilanne aiheuttaa epävarmuutta kaikissa meissä, ja ajantasaiselle tiedolle on kova tarve. Kunnan viranhaltijat seuraavat tarkasti tilannetta ja tarvittaessa tiedottavat toimenpiteistä kunnassa. Kunnan yksi lakisääteinen tehtävä on asukkaiden arjen turvaaminen erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa.  Näitä tilanteita ovat esimerkiksi laajat sähkö- tai vesikatkot, suuronnettomuudet, luonnonmullistukset, kyberhyökkäykset, pandemia tai alueeseen kohdistuvat uhkatilanteet. Skenaarioita varten on tehty valmiussuunnitelmat, joiden pohjalta eri viranomaiset kohdentavat palveluitaan ja toimivat asukkaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Kunnassa toimii johtoryhmä, joka johtaa operatiivista toimintaa häiriö- ja poikkeustilanteessa. Kunnan varautumistilanne on hyvä ja suunnitelmia käydään läpi säännöllisesti, jotta valmius pysyy yllä ja muuttuviin tilanteisiin osataan varautua jo ennakoiden.

Koronatiedotteiden koostesivun tavoin keräämme valmiustoimintaan liittyvät kunnan tiedotteet yhdelle sivulle verkkosivujemme etusivulle.

Tiedotteet:

Syyskuu 2022

22.09.2022

Hienoa nähdä miten tehokkaasti kuntalaiset sekä erialojen toimijat ovat lähteneet mukaan auttamaan ukrainalaisten pakolaisten kanssa. Olemme saaneet asuntoja kalustettua asumiskuntoon nopeallakin aikataululla. Isoimmat keräykset on nyt pidetty, ja enää tarvitsemme vain joitain kohdennettuja tarvikkeita. Niistä infoamme aina tarpeen mukaan.

Päivitetyt keräystarpeet sekä yhteyshenkilöt löytyvät linkkien takaa:

Tarvikekeräyksestä tietoa

Vaatekeräyksestä tietoa

 

Elokuu 2022

02.08.2022
Uuraisten kunta yhdessä muutamien toimijoiden kanssa valmistautuu ukrainalaisten pakolaisten vastaanottamiseen. Sinäkin voit olla osallisena!

Jos nurkistasi löytyy sinulle tarpeetonta, ehjää ja hyväkuntoista kampetta, älä heitä vielä pois. Tässä syksyn aikana alamme kartoittamaan sekä keräämään kalusteita, että muita kodin tarvikkeita pakolaisille tarkoitettuihin asuntoihin (huonekalut, keittiövälineet, kodinkoneet, kodin tekstiilit, siivousvälineet).

Tarvetta on siis kaikenlaisille kodin kalustolle sekä välineelle asunnon varustamiseksi.

Tarkempaa listaa sekä aikataulua tulee myöhemmin. Vielä emme ota lahjoituksia vastaan.

Lisätietoja voi kysyä
Uuraisten kunta: Ari Pekka Pasanen, Tiia Poikonen
SPR: Mirja Kaartinen
Uuraisten helluntaiseurakunta: Timo Koivisto
Uuraisten seurakunta: Antti Toivio
Uuraisten Lions: Jari Rytkönen

 

Maaliskuu 2022

21.-23.3.2022 Valtuusto linjasi iltakoulussaan 21.3.2022, että Uuraisilla osaltamme varaudumme ja aloitamme valmistelut hyökkäyssotaa paenneiden ukrainalaisten vastaanottamiseen.
Ara tiedusteli asuntomarkkinakyselyn yhteydessä yhteisön (tai kunnan) mahdollisuudesta tarjota ARA-asuntoja sotatilanteen takia Suomeen saapuville ukrainalaisille. Vastaus ei ole sitova. Uuraisten Vuokratalot Oy hallitus 22.3. päätti vastata myönteisesti ARAn kysymykseen. Johtoryhmässä päätettiin 23.3. selvittää Hirvasen vanhan päiväkodin ja koulurakennuksen soveltuvuus mahdollisena Ukrainasta sotaa pakenevien sijoitus- ja majoituspaikkana.

18.03.2022  Ukrainalaisten vastaanottamiseen on varauduttava myös Uuraisilla. Migri.fi sivuille on koottu usein kysyttyjä kysymyksiä ja sivua päivitetään koko ajan: Usein kysyttyä: Venäjän hyökkäys Ukrainaan | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

18.03.2022 Valtioneuvoston verkkosivuilta kattava katsaus Venäjän hyökkäys Ukrainaan (valtioneuvosto.fi) ja Нападение России на Украину https://valtioneuvosto.fi/ru/napadenie-rossii-na-ukrainu

18.03.2022 Väestönsuojelu: https://www.spek.fi/turvallisuus/varautuminen-kotona/vaestonsuojelu/?fbclid=IwAR0zMrACFtYuu2lttklI4Pya5erG89Yp1CligJqXLoS2xddYJCBM40Ww1To

Keski-Suomen Pelastuslaitoksen tiedote 3.3.2022 väestönsuojista: Kiristyneen kansainvälisen tilanteen seurauksena keskisuomalaisilta on tullut paljon tiedusteluja pelastusviranomaisille koskien väestönsuojia. Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä sellaista uhkaa, mikä edellyttäisi väestönsuojien käyttöönottamista tai joditablettien käyttöä. Keski-Suomen maakunnassa on yli 2400 työpaikan tai asuinrakennuksen väestönsuojaa. Keski-Suomessa ei ole yleisiä väestönsuojia. Kaikille maakunnan asukkaille varsinaista väestönsuojapaikkaa ei ole rakennettu, vaan tällöin suojautuminen tapahtuu kiinteistön omistajan/haltijan rakentamaan tai järjestämään tilapäissuojaan.

Mistä väestönsuojatilat löytyvät?

Väestönsuoja löytyy useimmiten isompien taloyhtiöiden tai työpaikkojen yhteydestä ja ovat näiden kiinteistöjen asukkaiden tai työntekijöiden käytössä. Väestönsuojapaikkoja on myös julkisten tilojen yhteydessä, kuten kouluissa ja päiväkodeissa, joissa ne on tarkoitettu kiinteistön käyttäjien tarpeisiin. Yleensä väestönsuojat sijaitsevat kellarikerroksessa, maan tasolla tai ne ovat osa erillisiä rakennuksia esimerkiksi ulkovarastojen yhteydessä. Väestönsuojat on merkitty kansainvälisellä merkillä, joka on sininen kolmio oranssilla pohjalla. Reitti suojaan on opastettu suuntanuolilla. Pienemmissä taloyhtiöissä tai omakotitaloissa väestönsuojaa ei yleensä ole. Niissä kiinteistöissä, joissa ei ole väestösuojaa suojautuminen tapahtuu sisätiloihin.

Väestönsuojaan suojautuminen

Väestönsuojaan suojaudutaan vasta viranomaisen käskystä, käyttökuntoon laiton jälkeen. Ennen käyttökuntoon laittoa väestönsuoja ei suojaa kuin rakenteidensa verran. Esimerkiksi ilmanvaihto ja suojan tiivistykset eivät ole automaattisesti toiminnassa. Taloyhtiön tai kiinteistön koulutettu ja nimetty väestönsuojanhoitaja vastaa väestönsuojan kunnossapidosta ja käyttökuntoon laittamisesta.

17.03.2022 Kotivarasta tulee pitää huolta myös normaalioloissa. Kodeissa erilaisiin poikkeustilanteisiin voi varautua pitämällä kotona yllä riittävää kotivaraa. Kotivara tuo turvaa erilaisissa häiriötilanteissa, kuten vesi- ja sähkökatkoksissa tai sairastumisen aikana. Kotiin olisi hyvä varata kolmen päivän varaksi riittävä määrä ruokaa, juotavaa sekä kannellisia astioita veden säilyttämiseen. Lisäksi kotona kannattaa pitää huolta siitä, että kotoa löytyy tarvittavia lääkkeitä ja käteistä rahaa sekä muuta omassa arjessa tarpeellista.

Viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille

Joditabletit ovat yksi osa suositeltua kotivaraa. Joditableteista on tällä hetkellä apteekeissa pulaa, mutta niitä toimitetaan apteekkeihin jatkuvasti. Säteilyturvakeskus toteaa verkkosivuillaan, ettei tilanne Ukrainassa vaikuta säteilytilanteeseen Suomessa. Näin ollen STUK suosittelee, että joditabletteja on kotona osana kotivaraa, mutta Ukrainan tilanteen takia niitä ei ole tarvetta erikseen hankkia. Joditabletteja ei tule koskaan ottaa ”kaiken varalta”, sillä liian aikaisin tai myöhään otettuna tabletin suojavaikutus heikkenee. Mikäli tarvetta joditablettien ottamiseen Suomessa ilmenisi, viranomaiset antaisivat nopeasti erillisen määräyksen niiden ottamisesta.

Joditabletit: https://www.stuk.fi/aiheet/sateilyvaara/toimintaohjeet-sateilyvaaratilanteessa/joditabletit

Helmikuu 2022

25.02.2022 Uuraisten kunnan varautumisesta, johtoryhmän kokoustiedote. Sotatilanne Venäjän ja Ukrainan välillä aiheuttaa vaikutuksia moniin toimijoihin Suomessa, myös kuntiin. Vaikka tilanne on toistaiseksi Suomessa rauhallinen, emmekä havaitse vielä esim. kasvanutta hybridivaikuttamista, sisältää tilanteen eskaloituminen kuitenkin suuret ja historialliset riskit. Varautuminen ei aiheuta vahinkoa, varautumattomuus aiheuttaa. Varautuminen on kunnan arvojen mukaista toimintaa #inhimillinen. Kunnan tulee huolehtia asukkaidensa ja ympäristönsä turvallisuudesta ja peruspalvelutuotannosta kaikissa olosuhteissa ja toimia yhteistyössä ulkopuolisten osapuolten kanssa niin normaaliaikana, kun poikkeusoloissa suoriutuakseen tehtävästään. Kunnan on myös huolehdittava vaaranalaisilta alueilta siirretyn väestön turvallisuudesta ja peruspalveluista.

Uuraisten kunnassa varautumisen painopiste on ennen kaikkea häiriö- ja poikkeustilanteiden ennaltaehkäisyssä, riskien minimoinnissa ja poistamisessa. Johtoryhmä käsitteli kokouksessaan 25.2. varautumiseen liittyviä asioita kartoittaen varajärjestelmien toimivuutta, jolla mahdollistetaan sähkön tuotanto. ​​​​​​​Muun muassa puhtaan veden saanti ja jäteveden pumppaus on turvattu varavoimalla. Johtoryhmä sopi toimenpiteistä, jolla energiasaannin turvaamiseksi varavoimakytkennät tehdään kiinteistöihin, joissa sellaisia ei vielä ole.  Lisäksi kunnan kiinteistöjen väestön suojat kartoitetaan ja varmistetaan niiden toimintakunto. Kyberhyökkäyksiin varaudutaan. Suomea ei toistaiseksi uhkaa sotatila, mutta varautuminen sodanajanuhkaan tulisi tehdä silloin kun sitä ei tarvita.

 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue