Uuraisten kunnanhallituksen 31.10.2022 keskeiset päätökset

02.11.2022 | Uutisia Uuraisilta

Investointimääräraha- ja nimikemuutoksia

Teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustoa hyväksymään vuoden 2022 talousarvion investointiosaan joitakin määräraha- ja nimikemuutoksia.

Päiväkoti Oikarin Helmen ennakoimattomien muutostöiden takia kiinteistölle osoitetaan uusi investointimenokohta ja 35 000 euron investointimääräraha. Leppätien valaistuksen toteuttamisesta aiheutuneet kulut (n. 10 000 €) kirjataan käyttötalouspuolelta vuoden 2022 investointiosaan. Pientraktorin ja apulaitteiden hankinnan alittaessa varatun investointimäärärahan, hankintaan lisäksi latujen ylläpitoon käytettävä moottorikelkka vanhan rikkoutuneen tilalle. Latujen ylläpitoon hankittavan moottorikelkan hinta määritetään siten, ettei se ylitä vuodelle 2022 liikuntapuiston kalustoon varattua 70 000 euron määrärahaa. Lisäksi huomioidaan vuonna 2022 toteutumatta jäävät hankkeet, joita ovat Sarkolan katu- ja kunnallistekniikka, Oikotien bussiterminaalin muutostyöt, sekä tenniskentän ja jääkiekkokaukalon led-valouudistus. Määrärahan lisäyksenä on taloushallinnon käyttöönottoprojektiin 28 400 euroa. Muutokset tehdään kirjanpidon ohjeistamien nimike- ja määrärahamuutoksien mukaisesti.

Vuoden 2023 tulo- ja kiinteistöveroprosentit

Tänä vuonna kunnan tuloveroprosentti lasketaan vähentämällä 12,64 prosenttiyksikköä vuoden 2022 veroprosentista. Aikaisemmista vuosista poiketen, tuloveroprosentti ilmoitetaan sadasosaprosenttiyksikön tarkkuudella. Uuraisten kunnan veroprosentti on vuonna 2022 ollut 21,5 %, joten veroprosentti vuonna 2023 on 8,86 %.

Kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kiinteistöveroprosentit säilytetään vuoden 2022 tasolla ja että Uuraisten kunnan vuoden 2023 kiinteistöveroprosenteiksi vahvistetaan:

– yleinen kiinteistöveroprosentti 1,05

– vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,48

– muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,20

– yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00

– rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00

Uuraisten kunta myy Osuuskauppa Keskimaalle tontin

Uuraisten kunnanhallitus on kokouksessaan 12.4.2021 hyväksynyt julkisen hakuprosessin perusteella Osuuskauppa Keskimaan yhteistyökumppanikseen elinvoimahankkeeseen, jossa kumppanuuskaavoituksella muodostetaan uuden vähittäistavarakaupan yksikön rakennuspaikka Saarijärventien ja Kuukantien väliselle maa- ja metsätalousalueelle. Hankkeen toteutuminen edellyttää sitä, että Osuuskauppa Keskimaalle myydään määräala Uuraisten kunnan omistamasta kiinteistöstä Kuntopolku RN:o 892-403-1-574. Kaavoitusprosessin jälkeen Kauppakorttelin asemakaavamuutoksesta ei ole tullut valituksia, joten kaavamuutoksen voimaantulopäivä on 25.10.2022. Kaupan kohde on Kauppakorttelin asemakaavamuutoksen mukainen liikerakennusten korttelialueen korttelin nro 135 tontti nro 1. Myytävän määräalan pinta-ala on noin 7641 m². Sen kauppahinta on 100 000 euroa.

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää myydä määräalan Kuntopolku -tilasta esitettyyn hintaan ja valtuuttaa kunnanjohtaja Juha Valkaman ja talous- ja hallintopäällikkö Pasi Lievosen allekirjoittamaan ko. kauppakirjan.

Puukauppoja

Uuraisten kunta on pyytänyt 14.10.2022 mennessä puukauppatarjouksia kahdesta eri kohteesta Pienimäki ja Tientaus. Määräaikaan mennessä tarjouksen ovat jättäneet seuraavat toimijat: Metsägroup, MHY-korjuupalvelu, StoraEnso, Keitele Forest ja UPM. Kunnanhallitus päätti tehdä ko. puukaupan korkeimman tarjouksen tehneen UPM:n kanssa.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue