Uuraisten kunnanhallituksen 8.4.2024 kokouksen keskeiset päätökset

12.04.2024 | Uutisia Uuraisilta

Elinvoimalupaus

Uuraisten kunta ja Uuraisten Yrittäjät ry ovat solmineet elinvoimalupauksen tälle valtuustokaudelle. Tällä lupauksella kunta sitoutuu yhdessä paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa edistämään yrittäjäystävällistä ilmapiiriä sekä vahvistamaan elinvoimaisuutta.

Yhdessä sovittiin 10 painopistealuetta, jotka ovat:

  1. Toimiva vuoropuhelu
  2. Sujuvat kaavoitus- ja lupaprosessit
  3. Yrittäjämyönteiset hankinnat
  4. Yritysvaikutusten arviointi
  5. Yrittäjyyteen kannustaminen ja Kuntabarometrin hyödyntäminen
  6. Yrityspalveluseteli
  7. Kunnan kesätyöllistäminen
  8. Kuntakeskuksen kehittäminen ja “pyöritä euroa Uuraisilla”
  9. Yrittäjät ja Uuraisten kunta tekevät aktiivista vaikuttamistyötä, jotta kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut pysyisivät nykytasolla, keskeisenä avoterveydenhuollon lääkäri- ja sairaanhoidon palveluiden säilyminen Uuraisten terveysasemalla.
  10. Rakennamme yhdessä viihtyisää, hyvinvoivaa ja kestävää Uuraista ja viestimme tarinoita sujuvalta ja viihtyisältä Uuraisilta. Kunta on luonut paikkakunnan yrittäjiä varten Sun Uurainen elinvoimasivuston ja yritysluettelon, jonka yrittäjät ottavat kanavakseen ja käyttöönsä.

Raiku isännöi toria ja pitää kesäkahvilaa torstaisin

Urheiluseura Raiku piti suosittua kesäkahvilaa Uuraisten torilla viime kesänä torstaisin ja on valmis jatkamaan torikahvilaa ja torin elävöittämistoimia myös kesällä 2024. Toripaikkamaksujen perintä on ollut vuodesta 2002 4H-yhdistyksen vastuulla, mutta siirtyy nyt Raikulle kesän ajaksi. Raiku ry tarjoaa yhteistyötahoille mahdollisuutta vastata joistakin torstaitoripäivistä, joista heillä on yhteinen suunnittelupalaveri eri osallistujien kanssa toukokuun alussa. Raiku on torilla paikalla 6.6. alkaen joka torstai 12.9. saakka. Lauantaina 14.9. he järjestävät sadonkorjuutorin. Vastineena torin valvonnasta ja puhtaanapidosta sekä torimyyjien aktivoimisesta ja toritapahtumista Raiku ry:llä on vapautus torimaksuista ko. ajanjaksolla.

Torimaksut ovat:
– torstaitori 10 € teltta ja 5 € pöytä
– muulloin 20 € teltta ja 10 € pöytä

Uuraisten viikon toripäivänä kunta hoitaa toria tori-isännän kanssa.

15.9.2024 alkaen ja koko vuoden 2025 ajalta torimaksut siirtyvät kunnan verkkokauppaan mukaan lukien Uuraisten toripäivä ja Syystori.

Lausunto Hirvaskankaan itäosan asemakaavasta

Kunnanhallitus hyväksyi Uuraisten kunnan lausunnoksi Äänekosken kaupungin Hirvaskankaan itäosan asemakaavan ehdotusvaiheen aineistosta seuraavaa:

Uuraisten kunta näkee Hirvaskankaan alueen kehittämisen tärkeänä sekä elinvoimaisuutta ja alueen houkuttelevuutta lisäävänä tekijänä. Yritysalueen kehittymisellä voi olla myönteisiä vaikutuksia myös Uuraisten kunnan alueen kehittymiseen ja asuintonttien tarpeeseen alueella. Uuraisten Hirvikulman asemakaavamuutos on etenemässä ehdotusvaiheeseen keväällä 2024. Kaavaehdotuksen liitteeksi laaditaan Natura-selvitys Hirvikulman asemakaavamuutoksen vaikutuksista Natura-alueeseen (Hitonhauta-Kylmähauta-Hirvasjoki). Mikäli kaavahankkeiden johdosta alueelle tulee laadittavaksi varsinainen Natura-arviointi, tulee sen teettämisestä neuvotella yhdessä ELY-keskuksen, Äänekosken kaupungin ja Uuraisten kunnan kesken.

Henkilöstötilinpäätös hyväksyttiin

Kunnanhallitus hyväksyi henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2023 ja esittää sen edelleen tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Sen sijaan varsinainen tilinpäätös päätettiin palauttaa vielä uudelleen valmisteluun. Asia käsitellään 17.4.2024. Lisäksi kunnanhallitus valitsi Uuraisten kunnan edustajaksi Jyväskylän Kesäyliopistoyhdistys ry:n vuosikokoukseen 22.4.2024 Satu Niemisen.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue