Uuraisten kunnanhallituksen keskeiset päätökset 11.10.2021

26.10.2021 | Uutisia Uuraisilta

Löytöeläintarhan pitäjänä jatkaa Tmi Sanna Moilanen

Uuraisten kunta ja Tmi Sanna Moilanen ovat 10.4.2017 allekirjoittaneet sopimuksen eläinsuojelulain 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla Uuraisten kunnan alueella irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Sopimus on päättynyt 31.12.2020. Toiminta on jatkunut sen jälkeen entisellä tavalla ilman sopimusta. Sanna Moilasen kanssa on neuvoteltu asiasta ja hän on valmis jatkamaan sopimusta samoilla ehdoilla. Samalla on sovittu siitä, että sopimus on jatkossa toistaiseksi voimassa oleva.

Sarkolan asemakaava nähtäville

Uuraisten kunnanhallitus päätti hyväksyä Sarkolan asemakaavan valmisteluvaiheen palautteisiin laaditut vastineet ja niiden perusteella kaavaluonnokseen tehdyt korjaukset ja täydennykset, sekä asettaa Sarkolan asemakaavan nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista varten MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n tarkoittamalla tavalla. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4,9 hehtaaria. Asemakaavalla osoitetaan erillispientalojen korttelialuetta. AO-tontteja alueelle muodostuu yhdeksän kappaletta. AO-tonttien pinta-alat vaihtelevat korttelissa 110 välillä 2800-3600 m². Korttelissa 111 kunnan omistamalle maalle kaavoitettujen AO-tonttien pinta-alat ovat välillä 1750-2230 m².

Suunnittelualueelle osoitetaan uusi katu, joka saadun yksityisen mielipiteen mukaan nimetään alueen paikannimihistoriaa kunnioittaen Rantapellontieksi aiemmin kaavaillun Sarkolantien sijaan. Alueen pohjoinen rakentamaton osa osoitetaan virkistysalueena ja maa- ja metsätalousmaana, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.

Tammikuussa jälleen vaalit

Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Kunnanhallitus päätti, että vuoden 2022 aluevaalin sekä vaalipäivän että yleisen ennakkoäänestyksen äänestyspaikka on Uuraisten kunnanvirasto. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna: ke 12.1.2022 – pe 14.1.2022 klo 10.00–15.00, la 15.1.2022 – su 16.1.2022 klo 10.00–14.00, ma 17.1.2022 – ti 18.1.2022 klo 10.00–18.00. Lisäksi laitoksessa toimitettava ennakkoäänestys järjestetään Palvelukeskus Kuukankodissa, jossa voivat äänestää vanhainkodin asukkaat sekä vanhainkodin kanssa samassa rakennuksessa toimivien kehitysvammaisten asuntolan ja vanhusten palvelukeskuksen asukkaat.

Vuoden 2022 aluevaalien vaalilautakunta kunnanhallitus valitsi varsinaisiksi jäseniksi seuraavat: Taru Rytkönen, puheenjohtaja (varalla Pasi Mattila) Tellervo Lehtoranta, varapuheenjohtaja (Tomi Ahonen) Markku Käpylä (Terttu Riihimäki), Risto Pekkanen (Tiina Kuusenmäki) ja Anja Lampinen (Marko Hautanen) Vaalitoimikuntaan  varsinaiset jäseniksi valittiin: Jari Muhonen, puheenjohtaja (varalla Tellervo Lehtoranta), Arja Lähteenmäki, varapuheenjohtaja (Matti Alapiha) ja Virpi Riihimäki (Terttu Riihimäki).

Kotihoitoon hoitajan toimi

Kunnanhallitus päätti myöntää täyttöluvan vanhus- ja erityisryhmien palveluihin hoitajan toimeen peruspalvelulautakunnan esityksen mukaisesti. Tehtävän sijoituspaikkana on kotihoito. Toimi on ollut täyttämättä vuodesta 2020 ja tehtävää on hoitanut määräaikainen työntekijä. Kotihoidossa asiakkaiden hoitoisuus on lisääntynyt ja useasti päivässä apua tarvitsevien määrä on kasvanut, joka on johtanut merkittävästi lisääntyneisiin kotihoidon käyntimääriin. Toimen täyttäminen vakinaisella työntekijällä on kotihoidon toteutumisen kannalta välttämätöntä. Toimen kelpoisuusehtona on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto.

Pöytäkirja kokonaisuudessaan.

Löytöeläimet ja Tmi Sanna Moilanen

Tmi Sanna Moilanen

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue