Uuraisten kunnanhallituksen kokous 16.1.2023, keskeiset päätökset

19.01.2023 | Uutisia Uuraisilta

Yrityspalveluseteli on todettu toimivaksi

Kunnanhallitus hyväksyi yrityspalvelusetelin ohjeet ja hakemuslomakkeen myös vuodelle 2023.

Uuraisten kunta pilotoi ensimmäisenä kuntana Keski-Suomessa vuonna 2017 yrityspalvelusetelin, jonka avulla yrittäjä voi hankkia juuri omaan tarpeeseensa sopivaa neuvontaa. Sittemmin sen ovat ottaneet käyttöönsä Jyväskylän kaupunki, Joutsan kunta ja Laukaan kunta. Kesäkuusta 2017 alkaen vuoden 2022 loppuun mennessä kunnanjohtaja on viranhaltijapäätökselle myöntänyt yli 20 yrityspalveluseteliä yrityksille, jotka ovat antaneet setelistä positiivista palautetta. Talousarvioon on hyväksytty vuodelle 2023 määrärahat yrityspalveluseteliin (10 000 euroa).

Määrärahat sisältyvät yleishallinnon vastuualueeseen. Tukea myönnetään määrärahan puitteissa. Tuki on 75 % hankinnan arvosta kuitenkin enintään yhteensä 3000 euroa/yritys vuosina 2021-24. Tuen laskemisen ja myöntämisen perusteena käytetään tuettavan palvelun tai hankinnan arvonlisäverotonta hintaa.

Kuvassa kunnanjohtaja Juha Valkaman kanssa ensimmäisen yrityspalvelusetelin hakija ja saaja Tommi Lähteenmäki, joka haki tukea esimerkiksi markkinointiin vaihtaessaan yritysmuotoa ja perustaessaan SolidMill-yritystään. Kuva on vuodelta 2017.

Digiloikka jatkuu

Kunnanhallitus päättää hyväksyä ICT-kehittäjä Jarkko Poikosen palvelussuhteen jatkamisen toistaiseksi voimassa olevana työsuhteena 1.4.2023 alkaen. Hallinnon yt-menettelyssä syksyllä todettiin, että tarpeellisen tietoteknisen ympäristön ja ”digiloikan” kehittämistyö on saatu strategian mukaisesti liikkeelle v. 2022 ja että sitä tulisi jatkaa suunnitelmallisesti. Tästä syystä tämänhetkinen kahden henkilötyövuoden työpanos on tarpeen huolimatta siitä, että tukitehtäväsuoritteet, ohjelmisto- ja laitekanta vähenevät hyvinvointialueuudistuksen johdosta.

Eduskuntavaaleja kohti

Kunnanhallitus valitsi vuoden 2023 eduskuntavaaleihin vaalilautakuntaan seuraavat varsinaiset jäsenet (varajäsenet suluissa) Taru Rytkönen, puheenjohtaja (Pasi Mattila) Tellervo Lehtoranta, varapuheenjohtaja (Tomi Ahonen) Risto Koivisto, (Terttu Riihimäki) Risto Pekkanen, (Tiina Kuusenmäki) ja Anja Lampinen (Virpi Salminen) Vaalitoimikuntaan valittiin: Jari Muhonen, puheenjohtaja (Tellervo Lehtoranta), Liisa Stenman-Kässi, varapuheenjohtaja (Matti Alapiha) ja Virpi Riihimäki (Terttu Riihimäki).

Lisämaan myynti kuljetusyritykselle

Kunnanhallitus päätti hyväksyä kauppakirjan n. 5,1 ha:n määräalan myymisestä Keski-Hirva -kiinteistöstä Karlog Oy:lle hintaan 1€/m², jolloin kauppahinnaksi muodostuu 51 000 euroa. Kauppahintaan lisätään määräalan puuston arvona 19 400 euroa. Kauppahinta on yhteensä 70 400 €. Kunnanhallitus esittää edelleen kauppaa kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Karlog Oy hankkii maa-alan yrityksen hallin rakennustarpeisiin, sekä puutavaran käsittelyyn.

Laiturille paikka

Kunta on myynyt Salmi-Kuukka-järven tuntumassa sijaitsevan kiinteistön Kesäheinä. Kauppakirjassa on sovittu, että em. kiinteistön omistajien käyttöön vuokrataan viereisestä Suviranta-tilasta määräala. Vuokrattavaa maa-aluetta käytetään kulkuyhteytenä järven rantaan. Maankäyttötyöryhmä on suhtautunut myönteisesti vuokrasopimuksen tekemiseen ja kunnanhallitus päätti hyväksyä maanvuokrasopimuksen 20 vuodeksi.

Monialaista yhteistyöpalvelua

Kunnanhallitus hyväksyi Eteläisen Keski-Suomen työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelun (suomenkielinen lyhenne TYP) yhteistyösopimuksen. Varsinainen TYP johtoryhmän jäsen ja yhteyshenkilö sopimukseen liittyvissä asioissa on Ari Pekka Pasanen ja varajäsen Juha Valkama.

TYP on yhteistoimintamalli, jossa työ- ja elinkeinotoimisto / kuntakokeilut, kunnat, Kansaneläkelaitos ja hyvinvointialue yhdessä arvioivat työttömän palvelutarpeen ja suunnittelevat hänelle tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet.

Kunta vastaa jatkossakin toimintamallin paikallisesta johtamisesta ja organisoinnista. Kunta voi jatkossakin tarjota työttömille työllistymistä tukevia palveluja. Näiden palvelujen järjestäminen on kunnalle vapaaehtoista.

Sopimus siirtymäkaudesta

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sopimuksen koskien Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta. Kunnanjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan sopimus sekä hyväksymään sopimukseen teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on siirtynyt 1.1.2023 alkaen Keski-Suomen hyvinvointialueelle ja näin ollen Jyväskylän yhteistoiminta-alueen järjestämät palvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueen järjestettäviksi. Koska kuntien (Jyväskylä, Uurainen, Hankasalmi) välisessä yhteistoimintasopimuksessa ei ole huomioitu järjestämisvastuun siirtymistä lain nojalla kolmannelle osapuolelle, kuntien kesken on tarpeen todeta ja sopia tietyt asiat. Tällaisia asioita ovat muun muassa yhteistoimintasopimuksen mukaisten maksuosuuksien suorittaminen vuoden 2022 osalta, viittaukset yhteistoimintasopimuksen viivästyskorkoa ja korvausvelvollisuutta koskeviin kohtiin, sopijakuntien vastuu yhteistoimintasopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisessa mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen kustannuksista ja muista mahdollisista maksuvelvoitteista, virkojen ja terveydenhuoltojaoston lakkauttaminen sekä yhteistoimintasopimuksen voimassaolon päättyminen huomioiden yhteistoimintaan ja yhteistoimintasopimukseen perustuvien vastuiden ja velvoitteiden loppuun suorittaminen sopimuksessa tarkemmin määritellyn mukaisesti.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue