Uuraisten kunnanhallitus 14.11.2022, keskeiset päätökset

25.11.2022 | Uutisia Uuraisilta

Kulut kurissa, verotuloissa kasvua

Uuraisten kunnan talous on syyskuun lopussa noin 533 616 euroa ylijäämäinen, kun huomioidaan jaksotetut suunnitelman mukaiset poistot.

Vuoden alkupuoliskon talouskehitys näyttää siltä, että kunnan oma toiminta ja käyttötalous ovat toteutuneet hieman talousarviota paremmin. Verotulot ovat kehittyneet selvästi talousarviota paremmin ja toteuma on 79,30 %. Kunnallisveron tuotossa on kasvua verrattuna edelliseen vuoteen 6,0 %. Yhteisöveron tuotto on ollut päinvastainen, sillä laskua edelliseen vuoteen on -5,1 %. Kiinteistöverossa on kasvua 6,6 %. Valtionosuudet ovat kertyneet hiukan talousarviota paremmin, toteumaprosentin ollessa 75,58 %. Toimintakulut ovat toteutuneet talousarviota pienempinä toteuman ollessa 70,77 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti (75,31 %). Palvelujen ostot ovat olleet arvioitua pienemmät toteuman ollessa 69,99 %. Toimintatuotot ovat jääneet alle arvioidun ja toteuma on 61,89 %.

Suurimmat investoinnit ovat olleet liikuntapuisto ja kalusto 116 130 euroa, liikenneväylät 133 159 euroa, kunnanviraston remontti 111 919 euroa, maa-alueiden osto (netto) 115 675 euroa.

Lisää siivoojia

Tekninen lautakunta anoo kunnanhallitukselta täyttölupaa kolmeen siivoojan toimeen.

Keskusta-alueella on tällä hetkellä ainoastaan yksi vakituinen siivooja ja siivoustyönohjaaja. Tämän vuoksi siivouspalvelu hakee täyttölupaa 3 siivoojan toimeen. Työn suorituspaikka on työsuhteen alkaessa keskusta-alue, mutta voi tarvittaessa olla myös muissa kunnan siivouskohteissa. Haku käynnistetään v. 2023 alussa. Kelpoisuusehtona on laitoshuoltajan tutkinto tai muu vastaava koulutus. Keskusta-alueen siivouskohteet ovat Koulukeskus, Pikkula, kirjasto, kunnanvirasto, perhekeskus, Nuokkari, Uuraspaja, urheilukentän huoltorakennus ja luistelukoppi sekä kotihoidon toimisto. Vuoden 2023 talousarvio on laadittu siten, että näiden kolmen esitetyn siivoojan palkkamenot on laskettu mukaan kuluihin.

Uusi päiväkodin johtaja

Kunnanhallitus päätti myöntää täyttöluvan päiväkodin johtajan viran täyttämiselle, toimipiste määräytyy myöhemmin.

Vuodelle 2023 varhaiskasvatuksen henkilöstösuunnitelmaan sekä talousarvioon on varattu pedagogisen johtajan tai päiväkodin johtajan vakanssi. Pedagogisen johtajan tehtävä oli haettavissa Kuntarekryn ja TE-palveluiden kautta ajalla 21.9.2022– 6.10.2022. Tehtävää haki 6 henkilöä, joista 5 oli kelpoisuus tehtävään.

Varhaiskasvatuksessa on kuitenkin haastava tilanne esimiestyön suhteen varhaiskasvatusjohtajan toimiessa oman työnsä ohella kahden päiväkodin johtajana. On välttämätöntä saada ainakin toiseen päiväkotiin vakituinen johtaja, jotta työmäärää voidaan vähentää. Kunnan ensi vuoden taloudellinen tilanne mahdollistaa vain aivan välttämättömien työtehtävien täyttämisen ja päiväkodin johtajan viran täyttäminen on ensisijaista pedagogisen johtajan tehtävän täyttämiseen verrattuna.

Edustus kesäyliopiston syyskokouksessa

Kunnanhallitus valitsi Liisa Stenman-Kässin Uuraisten kunnan edustajaksi Jyväskylän kesäyliopiston sääntömääräiseen syyskokoukseen. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanjohtaja Juha Valkamaa ko. hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi vuodeksi 2023.

Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja kokonaisuudessaan

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue