Uuraisten kunnanvaltuuston kokouksen 29.5.2023 päätöksiä

31.05.2023 | Uutisia Uuraisilta

Matleena Kivelä

Matleena Kivelä on uusi Uuraisten kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Kunnanvaltuustoa kuusi vuotta johtanut Sari Rimmi (sd) jätti puheenjohtajuuden kuluvan valtuustokauden puolivälissä. Päätökseen ei Rimmin mukaan liity mitään dramatiikkaa.

Kunnanvaltuusto valitsi keskuudestaan uudeksi puheenjohtajaksi ajanjaksolle 1.6.2023 – 31.5.2025 Matleena Kivelän (sd) ja 1. varapuheenjohtajaksi Samuli Mattilan (kesk), sekä 2. varapuheenjohtajaksi Joni Leppäsen (ps).

Valtuusto päätti valita kunnanhallitukseen 7 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet ajanjaksolle 1.6.2023-31.5.2025. Toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes kunnallisvaalien 2025 jälkeinen valtuusto on valinnut uuden kunnanhallituksen. Puheenjohtaja esitti valtuustoryhmien yhteisten neuvottelujen pohjalta kunnanhallituksen jäseniksi ja varajäseniksi seuraavia henkilöitä, (varajäsenet suluissa): Puheenjohtaja Liisa Stenman-Kässi (kesk), (Susanna Kettunen), varapuheenjohtaja Virpi Salminen (ps), (Viktoria Räty), jäsenet Satu Nieminen (ps) (Lauri Virtanen) Antti-Pekka Kotilainen (kesk) (Simo Koskinen) Olli Humalajoki (kesk) (Jari Muhonen) Veli-Matti Arponen (sd) (Sari Rimmi) Veli Hytönen (vas) (Janne Kari (kesk)). Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ladusta äänestettiin

Kunnanvaltuusto käsitteli Urheilukentän valaistun ladun kustannuksia ja keskustelu eteni äänestykseen saakka.

Kunnanhallituksen päätösesityksen mukaisesti kuntorata/valaistu latu toteutetaan valtuuston myöntämien nettomäärärahojen mukaisesti ja asia viedään valtuuston päätettäväksi määrärahamuutosten osalta eli tulot ovat 30 000 euroa ja menot 149 000 euroa.

Kunnanvaltuustossa käydyn keskustelun aikana Liisa Stenman-Kässi esitti Veli Hytösen ja Samuli Mattilan kannattamana, että kentän valaistu latu toteutetaan teknisen lautakunnan yksimielisen päätösesityksen mukaisesti, mikä oli kunnanhallituksessa myös kunnanjohtajan pohjaesitys. Tämä alkuperäinen esitys investointimäärärahamuutoksista vuodelle 2023 on seuraavanlainen: Tehdään investointikohtaan ”94220 Kentän valaistu latu” tulojen korjaus vastaamaan saatua avustusta (30 000 €) ja kokonaismenojen korjaus maksimissaan 210 000 euroon, jolloin hankkeen omakustannusosuudeksi jää 180 000 euroa vuodelle 2023 (nettolisäys 61 000 €). Hankkeen menot lisääntyvät 40 000 euroa ja tulot vähentyvät 21 000 euroa.

Pia Bärlund esitti, että hanke jätetään toteuttamatta. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Äänestyksessä annettiin 10 jaa -ääntä, 9 ei -ääntä ja yksi valtuutettu äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen ehdotuksen tulleen valtuuston päätökseksi.

Aloite kotihoidontuen kuntalisästä

Muut kunnanhallituksen esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. Kokouksen lopuksi Samuli Mattila ja 15 valtuutettua jättivät valtuustoaloitteen kotihoidontuen kuntalisän käyttöönoton selvittäminen Uuraisten kunnassa.

 

Kunnanvaltuuston pöytäkirja kokonaisuudessaan

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue