Uuraisten kunnanvaltuuston kokouksen 6.11.2023 keskeiset päätökset

09.11.2023 | Uutisia Uuraisilta

Valokuitunen Oy ostaa Uuraisten Valokuituverkot Oy:n

Uuraisten kunnanvaltuustossa pistettiin eräänlainen piste Uuraisten osalta koko Keski-Suomessa pitkään jatkuneeseen valokuitukuvioon, joka alkoi jo vuosituhannen vaihteen Keski-Suomen liiton Laajakaista kaikille -hankkeesta ja joka monista eri syistä on aiheuttanut merkittävää taloudellista painetta alueen kunnille. Uurainen on kulkenut viime vuodet omaa polkuaan ja omistanut vajaan vuoden verran oman valokuituverkkonsa. Nyt se myydään.

– Vuoden 2022 kestäneen neuvottelun tuloksena 1.2.2023 osakekauppakirja allekirjoitettiin, ja Uuraisten Valokuituverkot Oy tavoitteen mukaisesti tuli kunnan omistukseen. Koko osakekanta. Kunta toimii kuten yksityinen sijoittaja. Sen on arvioitava sitä, kannattaako yhtiön realisoida nyt vai jonkin ajan kuluttua. Ja yhtiön valokuituverkkoliiketoiminta on se, millä on arvoa. Yhtiön hallitus – kunnan omistajaohjauksessa – toimi ajantasaisesti, ja arvioi tilanteen olevan sellainen, että markkinoilla toimivilta yrityksiltä kannatti pyytää tarjouksia liiketoiminnan myynnistä, taustoittaa kunnanjohtaja Juha Valkama.

Uuraisten kunnanvaltuusto hyväksyi Uuraisten Valokuituverkot Oy:n hallituksen esittämän toimintamallin yhtiön purkamiseksi ja kauppahinnan käsittelyksi ja edellyttää kunnanhallituksen jatkopäätöksenteossaan edistävän järjestelyn toteuttamista ja päätti yhtiön liiketoimintaa kohdistuvien yrityskiinnitysten kiinnitysten haltijana antaa suostumuksensa liiketoiminnan kauppaan Valokuitunen Oy:lle, sekä antoi erikseen suostumuksensa yrityskiinnitysten kuolettamiseen sovittujen kauppahinnan erien ja maksujen tilittämistä vastaan.

-Paras oli Valokuitunen Oy:n tarjous, ja se oli sellainen tarjous – 1,3 miljoonaa euroa – jonka perusteella yhtiön hallitus ja sen perusteella kunnanhallitus liiketoimintakauppaa esitti kunnanvaltuustolle, joka sen hyväksyi. Liiketoiminnan myynnistä päättää yhtiökokous eikä kunnalla ole suoraan muodollista määräysvaltaa yhtiökokouksen päätöksiin. Koska kyse on merkittävästä kuntakonserniin kuuluvasta varallisuuserästä ja kunnalla on vakuusvastuuta yhtiön lainoihin liittyen, oli perusteltua viedä asiakokonaisuus periaatepäätöstasolla kunnanvaltuuston päätettäväksi. Samassa yhteydessä oli perusteltua tehdä periaatepäätöstasolla päätös yhtiön tulevaisuudesta. Kunnalta pyydettiin pantinhaltijana antamaan suostumuksen yhtiön omaisuuden myyntiin. Tämä on muutos aiempaan takauspäätökseen ja siten rinnastettavissa uuteen takauspäätökseen, Valkama selventää.

Markkinataloustoimijatestin mukaan liiketoiminnan myynti tuottaa kunnalle sijoittajana pienemmän tappion kuin yhtiön toiminnan rahoittaminen. Kunta on sijoittanut ja sijoittaa vielä tämän vuoden loppuun n. 2 miljoonaa euroa (esim. kunta on tuloksen kautta, käyttötalousmenoista maksanut lainan lyhennyksiä ja myös korkoja vuotuisesti n. 150 000 euroa. Tämän loppumisella on suuri merkitys kunnan budjettiin ensi vuonna). Valtion tukea hanke on saanut n. 400 000 euroa.

Järjestelyn myötä kunta joutuisi maksamaan takausvastuun perusteella kauppahinnan ollessa 1 300 000 euroa pääomaltaan n. 400 000 euron suuruisen summan.

– Yhtiön toiminta-aikana kunnan alueelle on rakennettu valokuituverkko, joka palvelee kunnan asukkaita vuosikymmeniä eteenpäin. Liiketoimintakaupalla ei ole negatiivisia vaikutuksia liittymänhaltijoiden asemaan. Pikemminkin liittymänhaltijoiden asema tulee parantumaan, sillä Valokuitunen Oy:llä on käytössään laajemman organisaation resurssit ja asiantuntemus liittymäasiakkaiden palvelemiseksi. Valokuituverkon omistaminen ei ole kunnan ydintehtävä, Juha Valkama päättää.

Valtuusto ohjeisti kunnanhallitusta hyväksymään Uuraisten kunnan ja Uuraisten Valokuituverkot Oy:n välillä voimassa olevien ja Valokuitunen Oy:lle siirtyvien, ei aktiivisessa käytössä olevien valmiusvalokuituliittymäsopimusten tehtävän määräaikaisen sopimuksen, mikä on voimassa 60 kuukautta liiketoimintakaupan allekirjoituksesta kuukausivuokralla 25 €/kk/liittymä (sis. alv.).

Kunnanhallitus antaa tarvittavaa omistajaohjausta yhtiökokousedustajalle Uuraisten Valokuituverkot Oy:n asettamiseksi selvitystilaan liiketoiminnan kaupan sekä muiden järjestelyjen toteuduttua ottaen kuitenkin huomioon kokonaisuuteen liittyvien toimintatarpeiden tarkoituksenmukaisen hoitamisen.

 

Vuoden 2024 tulo- ja kiinteistöveroprosentit

Uuraisten kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2024 vahvistettiin 9,00 %.

Uuraisten kunnan vuoden 2024 kiinteistöveroprosenteiksi vahvistettiin seuraavat:

– yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30

– vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,48

– muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,30

– yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00

– rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00

 

Akonmäen vesiosuuskunnan liiketoimintakauppa

Kunnanvaltuusto hyväksyi teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen ehdotuksen kuntakeskuksen tuntumassa sijaitsevan Akonmäen vesiosuuskunnan verkosto-omaisuuden ostamisesta yhden euron hintaan. Akonmäen vesiosuuskunnan verkosto-omaisuus ja toiminta-alueen vesihuollon vastuu siirtyy Uuraisten kunnalle kaupanteon jälkeen, jolloin ko. alueelle tulee voimaan Uuraisten kunnan vesihuoltolaitoksen liittymis- ja käyttösopimusehdot sekä liittymis- ja palveluhinnastot.

 

Uuraisten kunnan vesihuoltolaitosten toiminta-alueet:

Äänekosken Energia Oy ja Hirvaskylän vesihuolto-osuuskunta

Uuraisten kunnassa on valmisteltu Äänekosken Energia Oy:n vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen vahvistamista yhteistyössä Äänekosken Energia Oy:n kanssa. Esitetty toiminta-alue sijaitsee Uuraisten kunnan alueella, Puntavuori-Aholan alueella Kangashäkissä. Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueen rajauksessa on otettu huomioon nykyinen rakennettu vesi- ja viemäriverkosto, Hirvaskankaan asemakaava-alue sekä Hirvikulman vireillä oleva asemakaava-alue. Toiminta-alueen rajaus kulkee asemakaavatonttien rajauksen mukaisesti. Kunnanvaltuusto hyväksyi toiminta-alueet.

 

Laaja hyvinvointisuunnitelma

Kunnanvaltuusto hyväksyi Uuraisten kunnan laajan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman 2021-2025 ja valtakunnallisten hyvinvointi-indikaattoreiden analysoinnin.

 

Kunnanvaltuuston pöytäkirjaan kokonaisuudessaan voi tutustua kunnan verkkosivuilla.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue