Uuraisten kunta tiedottaa yli 70-vuotiaita hallituksen eilen antaman suosituksen vaikutuksista ja lupaa tarvittaessa apua koteihin

17.03.2020 | Tiedote

Maan hallitus antoi 16.3. toimintaohjeen, jonka mukaan yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet). Toimintaohjeella halutaan suojella riskiryhmään kuuluvia ikääntyneitä mahdolliselta tartunnalta. Maailmalta saadut seurantatiedot osoittavat, että koronavirus on erityisen haastava ikääntyneellä väestöllä.

Mitä toimintaohje tarkoittaa?

Karanteenia vastaavat olosuhteet tarkoittavat käytännössä pitkälti pysymistä kotioloissa. Kyseessä on toimintaohje, joka ennen kaikkea suosittaa välttämään kontakteja laajoihin ihmisjoukkoihin. Yli 70-vuotiaat päättävät viime kädessä itse, miten tiukasti he toimintaohjetta noudattavat.

Karanteeniomaisissakin olosuhteissa voi ulkoilla normaalisti, mutta välimatkaa vastaantulijoihin kannattaa pitää. Kaupassa ja apteekkipalveluissa ei suositella asioimaan ainakaan ruuhka-aikoina. Täydellistä kieltoa kaupassa asioimiseen ei kuitenkaan ole. Keskimaa tiedottaa, että kauppojen ensimmäinen aukiolotunti on rauhoitettu riskiryhmiin kuuluville

Ruokaa voi myös tilata suoraan kotiin (M-kauppa puhelinnumero 050 3507197) ja ennen kaikkea kannattaa pyytää läheisiä auttamaan niiden hoitamisessa. Apteekkipalveluita Uuraisten apteekki voi toimittaa rajoitetusti kotiin, myös Salen noutopisteeseen toimitus mahdollista.

Jos kontakteja muihin ihmisiin haluaa välttää, ruokakassit voi aina pyytää jättämään oven ulkopuolelle. Jos asioi itse suosituksesta huolimatta kaupassa tai apteekissa, kannattaa välttää ruuhka-aikoja, muistaa ehdottomasti hyvän käsihygienia ja pitää välimatkaa kaupassa asioiviin ihmisiin.

Viime kädessä apua saa Uuraisten kunnalta

Jos ikääntynyt ei saa muuten apua ruokapalveluiden hoitamiseen, Uuraisten kunta on varautunut auttamaan yli 70-vuotiaita ruokapalvelun järjestämiseksi. Kunta on jo perustanut keskitetyn numeron, jonka kautta pyyntöjä voi tehdä.

Ruokapalvelut ovat asiakkaalle maksullisia, ja asiakaskohtaisesti sovitaan miten laskutus hoidetaan. Toimeentulo ei kuitenkaan ole este palveluiden saamiseksi. Samassa numerossa arvioidaan aina laajasti se tarve, miten asukasta voidaan parhaiten auttaa.

Kunta suosittaa lisäksi, että ikääntyneet pyytäisivät apua ennemmin kunnalta, kuin luovuttaisivat rahojaan tai omia pankkikortteja esimerkiksi ovella apua tarjoaville tuntemattomille henkilöille.

Kunta opastaa ruoka- tai apteekkipalveluissa arkisin kello 9-15 numerossa 0400 969 076. Toive on, että puhelut hoidetaan mahdollisuuksien mukaan arkipäivinä. Muina aikoina Uuraisten asukkaat saavat apua myös sosiaalipäivystyksen kautta p. 014 266 0149.

Terveyspalvelut ikääntyneille toimivat myös suosituksen aikana

Yli 70-vuotiaat voivat käyttää suosituksen aikaan välttämättömiä terveyspalveluita. Näin ollen esimerkiksi laboratoriokokeissa tai jo varatuilla vastaanottoajoilla saa käydä. Käynneillä kannattaa muistaa hyvä käsihygienia ja pitää välimatkaa muihin potilaisiin. Terveydenhuollosta ollaan yhteydessä asiakkaisiin, jos jokin varattu vastaanottoaika perutaan.

Jos ikääntynyt on huolestunut terveyteensä liittyvistä asioista, neuvontaa ja hoidontarpeen arviointia korona-asioissa tehdään Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten asukkaiden osalta terveysasemien keskitetyssä puhelinneuvonnassa numerossa 014 266 0133.

Numerosta vastataan arkisin ma-pe klo 8–16. Muina aikoina soitetaan päivystyksen keskitettyyn neuvontanumeroon 116 117.

 

Lisätietoa Uuraisten kunnan sivuilla: https://www.uurainen.fi

Lisätietoja Uuraisten vanhuspalveluiden osalta: vanhustyönjohtaja Mia-Riitta Allik, puh. 040 772 8543

 

 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue