Uuraisten uusi strategia valmistui

30.11.2021 | Uutisia Uuraisilta

Uuraisten kunnan strategia 2030 on valmistunut. Strategian laatimiseen on osallistunut suuri joukko uuraislaisia erilaisten strategiakyselyjen ja -keskustelujen, sekä työpajojen kautta. Strategia ei ole haave tai pelkkä suunnitelma, vaan se on tarkoitettu toteutettavaksi. Sekä henkilöstö että asukkaat osallistetaan ideoimaan keinoja, tavoitteita ja toimenpiteitä.

Strategia 2030 on kunnanvaltuuston hyväksyttävänä 13.12.2021.

Uuraisten kunnan strategia 2030

VISIO: KESTÄVÄLLÄ KASVU-URALLA

Uurainen on poikkeuksellisesti ollut lähes koko 2000-luvun kasvukunta ja väestörakenteemme on hyvä ja visiomme on päästä takaisin kasvu-uralle. Kestävän kehityksen kasvu on mahdollista ja siitä meillä on näyttöä: Päästöt asukasta kohden vähentyivät -25 % vuosina 2005-2019 ja samaan aikaan väestömme kasvoi 3100 asukkaasta 3700 asukkaaseen. #kasvuuralla

ARVOT: INHIMILLINEN – HYVÄNTUULINEN – UUDISTUVA

-> Uurainen on inhimillinen, aito ja lähestyttävä sekä turvallinen. Ihmiset ovat auttavaisia ja yhteisöllisiä.

-> Uurainen on hyväntuulinen, näkeehän sen jo suun muodosta. Meillä on syytä hymyyn, olemme positiivisia ja ratkaisukeskeisiä. Vahvistamme hyvinvointia ja viihtyvyyttä monipuolisesti niin työssä kuin vapaa-ajallakin.

-> Uurainen on samalla sekä perinteikäs että uudistuva. Vahvistamme vuorovaikutteista, ideoivaa, osallistuvaa ja kestävää toimintakulttuuria.

STRATEGIA: #SUJUVA #VIIHTYISÄ #TUNNETTU

Strategian 1. vaiheessa käännämme katseemme kuntaorganisaation toiminnan kehittämiseksi sujuvaksi. Toimintakulttuurimme mahdollistaa ja rohkaisee uudistamaan kaikkia keskeisiä palveluitamme ja toimintojamme. Hyödynnämme digitaalisuutta niin, että se lisää arvoa palvelutoiminnassa ja -kohtaamisissa. Strategiakauden päättyessä olemme digiloikassamme pitkällä ja sujuvat palvelumme tekevät kotikunnastamme viihtyisän ja aktiivisen paikan niin työnteolle, asumiselle kuin yrittämiselle.

Strategiamme 2. vaiheessa käännämme katseemme kuntalaisiin, yrityksiin, 3. sektorin toimijoihin sekä vapaa-ajan asukkaisiin. Rakennamme viihtyisää, hyvinvoivaa ja kestävää Uuraista. Monin eri tavoin lisäämme hyvinvointia ja kannamme myös vastuuta sekä itsestä että asuin- ja toimintaympäristöstämme. Aktiiviset ja viihtyvät asukkaat ja yrittäjät rakentavat yhteisöllisyyttämme.

Strategian 3. vaiheessa kohdistamme huomion ulospäin ja tehdään Uuraista tunnetuksi. Kuntaviestinnän ja –markkinoinnin avulla lisäämme Uuraisten #tunnettuutta ja vetovoimaa. Kannustamme kaikki uuraislaiset mukaan viestimään ylpeästi erityisesti somekanavissa ja tykkäämään ja kertomaan tarinoita #sujuvasta ja #viihtyisästä Uuraisista. Hyödynnämme ansaittua mediaa ja viestimme modernisti. Tuotamme myös potentiaalisille uusille asukkaille, työntekijöillemme ja yrittäjille kunnastamme, tonteistamme ja vapaa-ajan mahdollisuuksistamme laadukasta tarinaa ja markkinointimateriaalia.

Lisätietoja
kunnanjohtaja Juha Valkama, p. 040 552 5703 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue