Uuraisten vapaa-aikatoimen järjestö- ja toimijatiedote 2/2019

03.09.2019 | Tiedote

 

Järjestö- ja toimijatiedote on Uuraisten kunnan vapaa-aikatoimen viestintäkanava, josta löydät ajankohtaiset asiat ja päivämäärät. Tiedote julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja toimitetaan sähköpostitse toimijoille. Jos et saanut tiedotetta sähköpostiisi, voit ilmoittaa osoitteesi vapaa-aikatoimeen Milla Ukkoselle etunimi.sukunimi@uusi.uurainen.fi.

TIEDOTTEEN AIHEET

  1. Järjestöjen ja toimijoiden yhteiskokous keskiviikkona 25.9.2019 klo 18.00 kunnanvirastolla
  2. Liikuntatilojen varaukset syyskaudelle 2019
  3. Perhekeskus aloittaa toimintansa Nuokkarin tiloissa. Samalla käynnistetään suunnittelutyö järjestöjentalon sijoittumisesta samoihin tiloihin
  4. Järjestyksenvalvojan peruskoulutus järjestetään marraskuussa
  5. Erityisavustuksen hakeminen vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi

1. Järjestöjen ja toimijoiden yhteiskokous keskiviikkona 25.9.2019 klo 18.00 kunnanvirastolla
Aiheina mm.

  • Yhdistystorin hyödyntäminen kunnan nettisivu-uudistuksen yhteydessä
  • perhekeskuksen käynnistyminen nuorisotalo Nuokkari rakennuksessa ja yhteistyömahdollisuudet järjestöjen ja toimijoiden kanssa
  • erityisavustuksen hakeminen yhteistyössä seurojen kanssa vähävaraisten perheiden lastenja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi

2. Liikuntatilojen varaukset syyskaudelle 2019

Vapaa-aikatoimen kautta varattavien Koulukeskuksen liikuntasalin, kuntosalin ja Nuokkarin vakiovuorojen haku syyskaudelle 2019 oli avoinna 27.5.-16.6. Liikuntasalin ja kuntosalin varaukset on vahvistettu ja varauskalenterit ovat nähtävillä kunnan nettisivuilla. Kausi alkaa 1.9. ja päättyy 31.12. Vakiovuorojen lisäksi liikuntasaliin on mahdollista tehdä satunnaisia käyttövuorovarauksia, jolloin ko. ajankohdalta vakiovuoro peruuntuu. Satunnaiset varaukset ovat nähtävillä kunnan nettivisuilla.

3. Perhekeskus aloittaa toimintansa Nuokkarin tiloissa. Samalla käynnistetään suunnittelutyö järjestöjentalon sijoittumisesta samoihin tiloihin

Nuorisotalo Nuokkari rakennuksen tilat Mansikkamäentiellä saavat syksystä alkaen uusia toimijoita, kun Perhekeskus aloittaa toimintansa syyskuun aikana. Perhekeskukset ovat syntyneet kuntiin Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman myötä ja niiden tavoitteena on edistää palveluiden saatavuutta ja yhteensovittamista. Perhekeskusten toimintaa toteutetaan eri toimialojen yhteistyönä (sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatus, perusopetus, vapaa-aikatoimi yms.). Nuorisotilatoiminta jatkuu tiloissa.

Järjestöt ja muut toimijat ovat tärkeitä kumppaneita perhekeskustoiminnassa. Nuorisotalo Nuokkarin tilat ja uudistuva käyttö antavat mahdollisuuden järjestöjentalon käynnistämiseen samoissa tiloissa. Järjestöt ja toimijat voivat varata tiloja käyttöön iltaisin ja viikonloppuisin. Perhekeskuksen ja järjestöjentalon avajaiset pidetään syksyllä 2019. Avajaisten yhteydessä tiedotetaan tarkemmin järjestöjentalon toiminnasta.

4. Järjestyksenvalvojan peruskoulutus järjestetään marraskuussa

Vapaa-aikatoimi järjestää yhteistyössä Kake Securityn kanssa Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen (40 h) Uuraisilla marraskuussa. Koulutuspäivät ovat 9.11., 16.-17.11., 23.-24.11.

Ilmoittautumiset 20.10. mennessä Milla Ukkoselle etunimi.sukunimi@uusi.uurainen.fi, 040 585 7784. Minimiosallistuja määrä on 10 henkilöä. Osallistumismaksu 120 € /hlö (ei sisällä kortin lunastamisesta aiheutuvia viranomaiskuluja).

5.Erityisavustuksen hakeminen vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi

Uuraisten kunta hakee erityisavustusta vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi. Avustus jaetaan edelleen paikallisille rekisteröityneille liikuntatoimintaa toteuttaville toimijoille. Hakuaika päättyy 30.9.2019 ja sisällön suunnittelu tehdään yhteistyössä vapaa-aikatyöryhmän ja liikuntaseurojen kanssa. Avustukset myönnetään kunnille vuoden 2019 loppuun mennessä ja kuntien tulee käyttää avustukset vuoden 2020 loppuun mennessä.

Yhteistyöterveisin
Milla Ukkonen
vapaa-aikasuunnittelija
Uuraisten kunnan vapaa-aikatoimi
etunimi.sukunimi@uusi.uurainen.fi
040 585 7784

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue