Uuraisten yrityskysely 2021

23.02.2021 | Tiedote

Uuraisten kunta toteutti helmikuussa 2021 paikallisille yrittäjille suunnatun yrityskyselyn. Kyselyssä tiedusteltiin muun maussa yrittäjien arvioita yrityksen liiketoiminnan sekä yleisten talouden suhdanteiden kehityksestä, todennäköisyyttä palkata uusia työntekijöitä, koronapandemian vaikutuksista yritystoimintaan sekä erilaisten yritystukien käyttöä. Lisäksi kyselyssä oli mahdollisuus arvioida kunnan yritys- ja työllisyyspalveluja

Positiivisia odotuksia

Vastaukset kyselyyn saatiin kaikkiaan 25 yrittäjältä. Vastaajista suurin osa oli pienyrittäjiä ja yksittäisistä toimialoista korostuivat kauppa ja palvelut sekä rakentaminen. Suurimman osan markkina-alue oli maakunnallinen, mutta paikkakunnalta löytyy myös kansainvälisen kentän toimijoita. Vastauksista oli tulkittavissa positiivisia tulevaisuuden näkymiä, sillä suurin osa ennakoi sekä kysynnän että yrityksen kannattavuuden kasvavan. Toki vastaavan odotettiin tapahtuvan myös toimialan kilpailulle ja toiminnan kustannuksille.

32 prosenttia vastaajista piti vähintään melko todennäköisenä, että palkkaa lähitulevaisuudessa uuden työntekijän. Yksikään ei pitänyt uuden työntekijän löytämistä helppona, päinvastoin 56 prosenttia piti sitä vähintään melko vaikeana. Hieman yli puolet vastaajista olisi valmis palkkaamaan tai ainakin harkitsemaan oppisopimuskoulutettavan tai muun palkkatukeen oikeutetun henkilön palkkaamista.

 

Yhteistyötä ja tukea

Uuraisten kunnan yritys- ja työllisyyspalvelut ilmoitti tuntevansa suurin osa vastaajista. Arvosanaksi kummallekin annettiin 3,1 asteikolla yhdestä viiteen.

Yrittäjät arvioivat koronapandemian vaikuttaneen toimintaansa enimmäkseen negatiivisesti, sillä suurin osa ilmoitti yrityksen liikevaihdon koronan seurauksena laskeneen. Lähes puolet vastaajista oli hakenut jonkinlaista taloudellista tukea yritystoiminnan ylläpitämiseen. Arviot tuen hakemisen helppoudesta vaihtelivat laidasta laitaan. Tällä hetkellä tarvetta tukeen ei vastaajista niukasti suurimman osan mukaan ole, mutta lähes puolet heistä olisi kuitenkin vailla kehittämis- ja/tai investointiavustusta.

Kysymykseen talouden suhdanteiden kehittymisestä tämän ja ensi vuoden aikana puolet vastasi talouden kehittyvän positiivisesti. Neljännes ei ennakoinut merkittäviä muutoksia suuntaan tai toiseen. Loput vastaajista arvioivat talouden kehittyvän huonompaan suuntaan.

Uuraisten kunta on mukana Kehittämisyhtiö Keulinkin Koronasta kasvuun -hankkeessa. Yhtenä hankkeen toimintamuotona järjestetään verkkomarkkinatapahtumia, joiden avulla yrittäjät voivat markkinoida tuotteitaan ja palvelujaan. Kyselyn kautta saatiin useita ilmoittautumisia, joten kevään ja syksyn mittaan tullaan kuulemaan paikallisista yrityksistä uusien kanavien kautta.

 

Kysely toteutettiin Uuraisten kunnan nettisivuilla olleen avoimen linkin kautta. Vastausaikaa oli kaksi viikkoa. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin uuraisaiheisten tuotteiden paketti, jonka voitti Otto Paananen. Kiitos vastanneille ja onnea voittajalle!

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue