Uusia rantatontteja tulossa tarjolle

23.02.2022 | Uutisia Uuraisilta

Uuraisten kunta on kaavoittanut Multiantien läheisyyteen Akko-järven rantamille kaikkiaan kahdeksan uutta pientalotonttia, joista viisi on omarantaisia.

Sarkolan alueen pinta-ala on noin 4,9 hehtaaria. Tonttien pinta-alat vaihtelevat korttelissa 110 välillä 2800-3600 m². Korttelissa 111 kunnan omistamalle maalle kaavoitettujen AO-tonttien pinta-alat ovat välillä 1750-2230 m². Korttelissa 111 yksityisen omistaman tontin 1 pinta-ala on noin 4900 m². Alueelle tulee kaksi uutta katua, Rantatie ja Rantapellontie. Alueen pohjoinen rakentamaton osa toimii virkistysalueena sekä maa- ja metsätalousmaana, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Alueella sijaitsee liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja sekä uhanalaista lintulajistoa. Alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon luontoarvot sekä niiden turvaaminen.

Sarkolan alueen asemakaavaan tehtiin ehdotusvaiheen jälkeen muutamia muutoksia saatujen lausuntojen ja kaavan tarkistuksen mukaisesti. Rantapellontien katulinjaa tarkistetiin hiukan ja Multiantieltä lähtevän kadun nimi muuttui Rantapellontiestä Rantatieksi. Rantapellontie kääntyy vasta Rantatieltä. Maantiealue ja liittymänuoli poistettiin asemakaavasta. Liittymälupa on haettu Pirkanmaan ELY-keskukselta, ja se on myönnetty tammikuussa 2022. Lisäksi jätevesiin liittyvää määräystekstiä on tarkennettu ja kaavaselostukseen on lisätty tieto kevyen liikenteen järjestämisen tutkimisesta.

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Sarkolan asemakaavan MRL 52 §:n tarkoittamalla tavalla. Anne Pihl poistui esteellisenä (HL 28.1 § 3 kohta). Pihl omistaa maata kaava-alueen naapurissa, eikä osallistunut asian käsittelyyn.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Juha Valkama

Sarkolan tulevan asuinalueen asemakaavakartta

Uuraisten kunnanvaltuusto päätti viime kokouksessaan muun muassa hyväksyä Sarkolan alueen uuden asemakaavan, joka mahdollistaa kahdeksan uuden omakotitontin sijoittumisen Akko-järven rantamille. Koko pöytäkirja kaavaliitteineen löytyy osoitteesta Kunnanvaltuuston kokouspöytäkirja 21.02.2022

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue