Vastaanottojen moniammatillinen toimintamalli pilotissa Hankasalmen, Uuraisten ja Palokan terveysasemilla

16.09.2022 | Tiedote

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Vastaanottojen moniammatillisessa toimintamallissa, niin sanotussa tiimimallissa asiakasta palvelee entistä laajempi ja tiiviimmin yhteistyötä tekevä ammattilaisten joukko.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa valmistellaan yhdessä terveysasemien kanssa vastaanottojen moniammatillista toimintamallia, jolla varmistetaan vastaanottojen yhtenäisiä käytäntöjä, hoitoon ja palveluun pääsyn nopeuttamista sekä hoidon jatkuvuuden turvaamista Keski-Suomen hyvinvointialueella. Tavoitteena on, että asiakkaat saavat yhtenäistä ja laadukasta palvelua asuinpaikasta riippumatta.

Mikä muuttuu asiakkaalle nykyiseen verrattuna?

Toimintamallin avulla pyritään löytämään ne asiakkaat, joilla on seurantaa vaativa pitkäaikaissairaus, paljon käyntejä terveyspalveluissa tai joilla on tunnistettu terveysvaje tai -riski. Asiakkaan yhteydenoton jälkeen ammattilainen toimii aktiivisesti asiakkaan suuntaan sopien tarvittaessa esimerkiksi puhelinkontaktin asiakkaan tilanteen varmistamiseksi. Tiimin eri ammattilaiset esimerkiksi lääkärit, sairaanhoitajat, mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaiset sekä sosiaaliohjaajat työskentelevät yhdessä tuoden oman osaamisensa ja näkökulmansa asiakkaan kokonaistilanteen arvioimiseen ja hoitoon.

-Kun asiakas tarvitsee ammattilaista, häneltä tarkistetaan yhteydenoton yhteydessä laajemmin terveyteen, hyvinvointiin, elämäntapoihin, mielialaan sekä työllisyystilanteeseen liittyviä tekijöitä sekä tarkastellaan edellisen vuoden käyntimääriä. Esimerkiksi olkapääkivun yhteydessä tarkastellaan myös asiakkaan sosiaalista hyvinvointia, sanoo projektipäällikkö Emilia Nygren Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelmasta.

Yhteistyöllä sosiaali- ja terveydenhuolto lähemmäksi toisiaan

Mallista on saatu hyviä kokemuksia Jyväskylän Sampoharjun terveysasemalla. Nyt mallia pilotoidaan Hankasalmen, Uuraisten ja Jyväskylän Palokan terveysasemilla.

-Hankasalmella jo valmiiksi hyvä moniammatillinen hoito-ote, jota uuden toimintamallin myötä pyrimme vielä entisestään vahvistamaan, erityisesti toivomme yhteistyön tiivistymistä terveysaseman ja sosiaalipalvelujen kesken. Tavoitteemme on, että asiakas saa meiltä jatkossakin parhaan mahdollisen hoidon, oikeaan aikaan ja oikean ammattilaisen toimesta. Eri ammattiryhmät puhaltavat yhteen hiileen potilaan parhaaksi, sanoo apulaisylilääkäri Eila Heinonen Jyväskylän kaupungilta.

Vastaanottojen henkilöstö halutaan mukaan kehittämistyöhön. Palokan, Hankasalmen ja Uuraisten terveysasemilla henkilöstö on lähtenyt innokkaasti uuden toimintamallin suunnitteluun ja kehittämiseen mukaan.

-Mallin avulla pystymme hoitamaan asiakkaita paremmin, takaamme hoidon jatkuvuutta, ja lisäämme henkilöstön mahdollisuuksia oman työn kehittämiseen. Koronan aiheuttaman hoitovelan jälkeen henkilöstön toiveena on päästä hoitamaan alueen asiakkaiden asioita perusteellisemmin, yksilölliset tarpeet huomioiden, kertoo osastonhoitaja Essi Kurkinen Palokan terveysasemalta.

Omaks.fi:n digitaaliset palvelut osana mallia

Omaks.fi:n etäpalvelut tukevat osaltaan terveyskeskuksia uuteen toimintamalliin siirtymisessä. Omaks.fi-palvelussa voidaan hoitaa etäasiointiin soveltuvia asiakkaita ja olla apuna vastaamassa terveysasemille tuleviin yhteydenottoihin.

Lue lisää ja katso videot:

Lisätietoja:

  • Emilia Nygren, projektipäällikkö, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, p. 050 311 8687, emilia.nygren(at)jyvaskyla.fi
  • Essi Kurkinen, osastonhoitaja, Palokka, Uurainen, Jyväskylä kaupunki, p. 050 381 9624, essi.kurkinen(at)jyvaskyla.fi
  • Eila Heinonen, apulaisylilääkäri, Hankasalmi, Uurainen, Palokka, Jyväskylän kaupunki, p. 050 476 3317, eila.t.heinonen(at)jyvaskyla.fi
  • Tuula Jaakkola, osastonhoitaja, Hankasalmi, Jyväskylän kaupunki, p. 040 352 0796, tuula.jaakkola(at)jyvaskyla.fi
© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue