Yksinyrittäjän koronatuen myöntämisen organisointi

06.04.2020 | Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriössä ollaan toimeenpanemassa eri yritysryhmille suunnattuja tukitoimia koronaepidemian haittojen lieventämiseksi. Osana tätä pakettia tullaan toteuttamaan yksinyrittäjille suunnattu tuki. Tuen kokonaismäärä on 100 miljoonaa euroa. Koska valtion puolella kapasiteetti ei riitä pikaisesti käsittelemään tällaista tukea, on työ- ja elinkeinoministeriö kääntynyt asiassa kuntien puoleen. Kuntien elinkeinojohdolta saadun palautteen perusteella kunnissa on valmius ja halu tällaisen tuen jakamiseen.

Järjestelyn kautta kunnat voivat olla mukana tukemassa alueellaan toimivien yksinyrittäjien selviytymistä koronakriisin yli. Tuki on kokonaisuudestaan valtion rahoittama.

Tukiprosessi pyritään tekemään mahdollisimman kevyeksi niin kuntien kuin yritystenkin osalta pitämällä kriteerit yksinkertaisina ja helposti tulkittavina. Vastuu hakemuksessa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta on tuen hakijalla. Raportointi tehdään yksinkertaiseksi eikä tuen myöntämien edellytä kunnilta tuen käytön valvontaa.

Valmisteluaikataulu

Valtioneuvosto hyväksynee asetuksen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille torstaina 8.4.2020. Asetus mahdollistaa tuen maksamisen kunnille hakemuksesta laskennallisen jakoperusteen mukaan. Asetus tullee voimaan 9.4.2020, minkä jälkeen kunnat voivat hakea työ- ja elinkeinoministeriöltä valtionavustusta yrittäjien rahoitukseen. Aiemmasta 31.3.2020 tiedotteesta poiketen kunnat eivät tee toimeksiantosopimusta ministeriön kanssa, vaan rahoitusta haetaan ministeriöltä valtionapuhakemuksella.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee tällä viikolla yhdessä Kuntaliiton kanssa aineistoa kuntien tueksi. Tietojemme mukaan aineisto on tulossa kuntiin alkuviikon aikana. Materiaali sisältää

  • hakemuspohjan sekä avustuksen kuntakohtaiset osuudet valtionavustuksen hakemista varten,
  • hakemuspohjan, jolla yrittäjä hakee tukea kunnalta, sekä
  • soveltamisohjeen hakemusten käsittelijälle.

Tehtävän organisoinnista kunnassa

Tuen jakaminen on kunnille vapaaehtoinen tehtävä, ja Uuraisten kunta ottaa sen hoitaakseen yleisen toimialansa perusteella. Kunta organisoi tehtävän hoitamisen tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Tukipäätöksen valmistelu on mahdollista suorittaa myös elinkeinoyhtiön henkilöstön toimesta. Tukipäätösten tekeminen tapahtuu virkavastuulla ja on luonteeltaan tyypillinen viranhaltijapäätös. Uuraisten kunnassa viranhaltijapäätöksen tekee kunnanjohtaja.

Kunnat voivat myös sopia tehtävän hoitamisesta yhteistoiminnassa kuntalain 8 luvun mukaisesti. Sopimuksen sisältöön voidaan soveltuvin osin soveltaa, mitä 54 §:ssä on säädetty viranomaistehtävän hoitamista koskevasta sopimuksesta.

Muutoksenhakuun tukipäätöksestä sovelletaan kuntalain 16 luvun säännöksiä.

Yhdyshenkilöt kunnassa

Kunnanjohtaja Juha Valkama, p. 040 552 5703

Ari Pekka Pasanen, p. 050 440 4420

 

Yritystoiminnan jatkon turvaaminen on kunnan elinvoiman kannalta tärkeää, ja yritämme kunnassa tehdä parhaamme. Yrittäjä, pyydämme yhteydenottoa meihin suoraan, jos koet tiedontarvetta ja haluat antaa palautetta.

 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue