Keskustan asemakaavamuutos, korttelit 21 ja 22

Keskustan asemakaavan muutos kortteleissa 21 ja 22 sekä niihin liittyvässä maa- ja metsätalousalueessa

Asemakaavamuutos koskee kortteleita nro. 21 ja 22 sekä niihin liittyvää nykyisen asemakaavan mukaista metsätalousaluetta.   Asemakaavan tavoitteena on päivittää vanhentuneen rakennuskaavan käyttötarkoituksia sekä mahdollistaa alueelle mm. seniori ja /tai palveluasumista, asuin-, liike- ja toimistorakennusten aluetta sekä urheilu- ja virkistystoimintaa. Asemakaavalla tutkitaan myös suunnittelualueelle sijoittuvien, yleiskaavoituksella suojeltujen rakennusten suojelumääräykset sekä niiden taso.

Tiedustelut kaavoihin liittyen aluearkkitehti Päivi Muhoselta, p. 044 459 8434.

Tapahtumat:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 9.1.2020-31.1.2020 väliseksi ajaksi Uuraisten kunnantalolle osoitteeseen Virastotie 4, 41230 Uurainen.

Asemakaavaa koskeva tiedotus tapahtuu kunnan nettisivujen lisäksi tarvittaessa Paikallisuutiset-lehdessä sekä alueen maanomistajille ja naapureille lähetettävillä tiedotekirjeillä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevat mielipiteet tulee toimittaa kuulemisaikana kirjallisesti Uuraisten kunnantalolle tekniselle ja ympäristötoimelle tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@uurainen.fi viimeistään 31.1.2020 klo 15.00 mennessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue