Jätevesien käsittely muilla alueilla

YHTEISKÄSITTELYWC-VEDETHARMAAT VEDET
(keittiö- ja pesuvedet)
VÄHÄISET VEDET
pienpuhdistamoumpikaivosaostussäiliöt+
imeytys
imeytyskaivo
saostussäiliöt+imeytyskomposti-
käymälä
suodatus- tai imeytyskenttäimeytyskenttä
suodatus- tai imeytyskenttäsaostussäiliöt+
imeytys
suodatus- tai imeytyskenttä

Suojaetäisyydet kaikilla alueilla:

  • asuinrakennus 5 m
  • tontin raja 5 m
  • oja 10 m
  • talousvesikaivo väh. 40 m

Kiinteistön haltijan tulee huolehtia siitä, että jätevesien puhdistuslaitteet ovat kaikissa olosuhteissa toimintakunnossa ja laitteiden puhdistusteho vastaa niille asetettuja vaatimuksia.

Kiinteistön haltijan tulee pitää kirjaa järjestelmän kunnossapidosta. Kirjanpito sekä tositteet on pyydettäessä esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Jätepuhdistusjärjestelmästä on oltava ajantasaiset käyttö- ja huolto-ohjeet.

Yhteystiedot

Marianne Ojanperä
ympäristösihteeri/
vesihuoltoasiantuntija
040 729 2167

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue