Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan eräiden kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee ilmoittaa kunnalle sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoitusten perusteella koottu sidonnaisuusrekisteri julkaistaan netissä, lukuun ottamatta salassapidettäviä tietoja.

Säännös ja siihen perustuva ilmoitusvelvollisuus on voimassa 1.6.2017 lukien. Ilmoitusvelvollisen henkilön on annettava ilmoitus kahden kuukauden kuluessa luottamus- tai virkatehtävän alkamisesta.

Ilmoitusvelvollisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden piiri perustuu edellä mainittuun kuntalain säännökseen ja toisaalta Uuraisten kunnan hallintosäännössä määrättyihin toimielinten ja viranhaltijoiden tehtäviin.

Alla on luetteloitu viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset. Ilmoitukset avautuvat omaan ikkunaansa.

Lain ja hallintosäännön perusteella ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat kunnanhallituksen, lautakuntien ja lautakuntien jaostojen esittelijät:

Kunnanjohtaja, kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät
Juha Valkama, kunnanjohtaja
Janne Koskenkorva, tekninen johtaja
Marianne Ojanperä, ympäristösihteeri/vesihuoltoasiantuntija
Jouko Nykänen, peruspalvelujohtaja

Vastaavasti ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat seuraavat:

Valtuuston puheenjohtajat
Kivelä Matleena, puheenjohtaja
Samuli Mattila, ensimmäinen varapuheenjohtaja
Janne Kari, toinen varapuheenjohtaja

Kunnanhallituksen jäsenet
Liisa Stenman-Kässi, puheenjohtaja
Veli Hytönen , varapuheenjohtaja
Veli-Matti Arponen, jäsen
Olli Humalajoki, jäsen
Susanna Kettunen, jäsen
Kinnunen Merja, jäsen
Harri Palonen, jäsen
Hirsjärvi Jaana, varajäsen
Matleena Kivelä, varajäsen
Simo Koskinen, varajäsen
Antti Pekka Kotilainen, varajäsen
Tiina Kuusenmäki, varajäsen
Jussi Nygren, varajäsen
Pekka Riihimäki, varajäsen

Lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat:

Keskusvaalilautakunta
Petri Haaksluoto, puheenjohtaja
Maija Hyvärinen, varapuheenjohtaja

Tekninen lautakunta
Jari Muhonen, puheenjohtaja
Matleena Kivelä, varapuheenjohtaja

Ympäristöjaosto
Simo Koskinen, puheenjohtaja
Viktoria Räty, varapuheenjohtaja

Sivistyslautakunta
Antti Pekka Kotilainen, puheenjohtaja
Pia Bärlund, varapuheenjohtaja

Peruspalvelulautakunta
Samuli Mattila, puheenjohtaja
Satu Nieminen, varapuheenjohtaja

Tarkastuslautakunta
Arto Veijonen, puheenjohtaja
Jari Muhonen, varapuheenjohtaja

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta
Arto Veijonen, puheenjohtaja
Samuli Mattila, varapuheenjohtaja

Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet:

Tekninen lautakunta
Jaana Hirsjärvi, jäsen
Janne Kari, jäsen
Pirjo Käpylä, jäsen
Aleksi Penttinen, jäsen
Pekka Riihimäki, jäsen
Helena Hurskainen, varajäsen
Veli Hytönen, varajäsen
Tiina Karjalainen, varajäsen
Ilkka Mäkäräinen, varajäsen
Jaana Tarvainen, varajäsen

Ympäristöjaosto
Jaana Hintikka, jäsen
Matti Kekkonen, jäsen
Markku Käpylä, jäsen
Jaana Hirsjärvi, varajäsen
Jussi Nygren, varajäsen
Tomi Penttinen, varajäsen

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue