Uuraisten kunnan talousjätevesien käsittelyohjeet viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla olevilla pohjavesialueilla

Kun kiinteistö sijaitsee vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella, sen kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän on täytettävä Ympäristönsuojelulain (luku 16) perustason puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä.

Määritelmiä:
Talousjätevedellä tarkoitetaan asuntojen, toimistojen, liikerakennusten ja laitosten vesikäymälöistä, keittiöistä, pesutiloista ja niitä vastaavista tiloista ja laitteista peräisin olevaa sekä ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan niitä vastaavaa muualta peräisin olevaa jätevettä.

Uuraisten pohjavesialueet ovat seuraavat: 09 892 01 Salmi-Kuukka I, 09 892 02 Peltokangas I, 09 892 03 Höytiä I, 09 892 04 Kiljasenkangas I, 09 892 05 Hankala I, 09 892 06 Ruotokassi I, 09 892 07 Kangashäkki I, 09 892 08 Syrjänkangas II, 09 892 09 Kellokangas II, 09 892 51 Hirvaskangas I ja 09 18052 Köntyskangas I.

Järjestelmän uusiminen tai kunnostaminen vaatii rakennusvalvonnan toimenpideluvan. Liitteenä tulee toimittaa järjestelmän suunnitelman ja hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti ottaen huomioon mm. maaperä ja maaston korkeuserot.

YHTEISKÄSITTELYWC-VEDETHARMAAT VEDET
(keittiö- ja pesuvedet)
VÄHÄISET VEDET
(kantovedet)
umpikaivoumpikaivoumpikaivomaaperäimeytys
pienpuhdistamokomposti-
käymälä
pienpuhdistamomaasuodattamo
saostuskaivot+
suodatuskenttä+
velvoitetarkkailu 1 krt/v
johtam. alueen ulkopuolellejohtam. alueen ulkopuolelle
saostuskaivot+
suodatuskenttä

Yhteystiedot

Marianne Ojanperä
ympäristösihteeri/
vesihuoltoasiantuntija
040 729 2167

Jouni Vesala
Rakennustarkastaja
044 4598 319

 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue