esiopetus

Oikeus maksuttomaan esiopetukseen on kuusivuotiailla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla viisivuotiailla lapsilla. Lisäksi oikeus saada maksutonta esiopetusta koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Jokaisen lapsen tulee osallistua esiopetukseen ja vastuu osallistumisesta on huoltajalla. Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta-aikoja kuitenkin siten, että se päättyy aina 31.5. mennessä. Esiopetuksen kesto on vähintään 700 tuntia vuodessa ja noin neljä tuntia päivässä.

Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.

Tavoitteena on myös, että lasten kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat ongelmat havaitaan, niihin puututaan ja ennalta ehkäistään näin mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia.

Esiopetus muodostaa yhtenäisen opinpolun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. 

ESIOPETUKSEEN HAETAAN sähköisesti tästä.

Paperisen hakemuslomakkeen saa Lomakkeet-sivulta, kunnanvirastosta ja päiväkodista ja ne tulee palauttaa os. Uuraisten kunta/ Varhaiskasvatuspalvelut, Virastotie 4, 41230 Uurainen.

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, se tulee hakea erikseen sähköisellä hakemuksella tästä. (Jos esiopetukseen ilmoittaudutaan paperisella lomakkeella, niin samalla lomakkeella ilmoitetaan hoidon tarve). Vanhemmat voivat esittää ilmoittautumislomakkeessa toiveen lapsen esiopetuspaikasta, mikäli lähikoulualueella on kaksi vaihtoehtoa.

Hirvasen lähikoulualueen esiopetus järjestetään Hirvasen koulun yhteydessä. Myös esiopetuksen lisäksi tarvittava varhaiskasvatus järjestetään samassa paikassa. 

Koulukeskuksen ja Kyynämöisten lähikoulualueen esiopetuspaikat ovat Koulukeskuksen esiopetusryhmät. Koulukeskuksella järjestetään myös tarvittaessa esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus.

Höytiän lähikoulualueen esiopetuspaikka on Höytiän eskariryhmä, joka toimii samassa rakennuksessa yksityisen päiväkodin Helmen kanssa. Myös esiopetuksen lisäksi tarvittava varhaiskasvatus järjestetään samassa paikassa. 

Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetuskuljetukseen mikäli matka kotoa osoitettuun esiopetuspaikkaan on yli 3 km. Mikäli lapsen hoitopaikka sijaitsee muualla kuin esiopetuspaikka, kunta järjestää lapsen kuljetuksen tai saattajan hoitopaikasta esiopetukseen ja takaisin. Peruspalvelulautakunta 3.6.2014 § 45

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Uuraisten esiopetuksen opetusuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Esiopetuksen työpäivät 2017-2018  

Varhaiskasvatusjohtaja
Sanna Satosaari
(014) 267 2665, 0400 796 553
etunimi.sukunimi@uurainen.fi
  • päivähoito
  • esiopetus