esiopetus

Oikeus maksuttomaan esiopetukseen on kuusivuotiailla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla viisivuotiailla lapsilla. Lisäksi oikeus saada maksutonta esiopetusta koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Jokaisen lapsen tulee osallistua esiopetukseen ja vastuu osallistumisesta on huoltajalla. Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta-aikoja kuitenkin siten, että se päättyy aina 31.5. mennessä. Esiopetuksen kesto on vähintään 700 tuntia vuodessa ja noin neljä tuntia päivässä.

Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.

Tavoitteena on myös, että lasten kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat ongelmat havaitaan, niihin puututaan ja ennalta ehkäistään näin mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia.

Esiopetus muodostaa yhtenäisen opinpolun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. 

HAKU ESIOPETUKSEEN LUKUVUONNA 2019-2020

Hakuaika elokuussa 2019 alkavaan maksuttomaan esiopetukseen on 4.2.–17.2.2019. Hakeminen koskee kaikkia vuonna 2013 syntyneitä lapsia sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia vuonna 2014 syntyneitä lapsia. Lisäksi esiopetukseen hakeminen koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Esiopetusta järjestetään toimintavuonna 2019 - 2020 ajalla 8.8.2019 - 29.5.2020. 

Esiopetukseen haetaan sähköisesti tästä.

Paperisen hakemuslomakkeen saa Lomakkeet-sivulta, kunnanvirastosta ja päiväkodista ja ne tulee palauttaa os. Uuraisten kunta/ Varhaiskasvatuspalvelut, Virastotie 4, 41230 Uurainen.

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, se tulee hakea erikseen sähköisellä hakemuksella tästä. (Jos esiopetukseen ilmoittaudutaan paperisella lomakkeella, niin samalla lomakkeella ilmoitetaan hoidon tarve). 

Hirvasen lähikoulualueen esiopetus järjestetään Hirvasen koulun yhteydessä. Myös esiopetuksen lisäksi tarvittava varhaiskasvatus järjestetään samassa paikassa. 

Koulukeskuksen ja Kyynämöisten lähikoulualueen esiopetuspaikat ovat Koulukeskuksen esiopetusryhmä. Koulukeskuksella järjestetään myös tarvittaessa esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus.

Höytiän lähikoulualueen esiopetuspaikka on Höytiän eskariryhmä, joka toimii samassa rakennuksessa yksityisen päiväkodin Helmen kanssa. Myös esiopetuksen lisäksi tarvittava varhaiskasvatus järjestetään samassa paikassa. 

Lapsella voi olla vain yksi esiopetuspaikka Uuraisilla. 

Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetuskuljetukseen Sivistyslautakunnan (5.6.2019) linjausten mukaisesti.

Päätökset esiopetuspaikasta tehdään 30.4.2019 mennessä. 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Uuraisten esiopetuksen opetusuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 

Esiopetuksen työpäivät 2018-2019

Esiopetuksen työpäivät 2019-2020

Varhaiskasvatusjohtaja
Sanna Satosaari
0400 796 553
etunimi.sukunimi@uurainen.fi
  • päivähoito
  • esiopetus