Kunnan johtoryhmän tiedote koronatilanteesta

24.09.2020 | Tiedote

THL:n tietoihin perustuen koronavirustilanne Uuraisilla on hallinnassa. Kuntaa ei mainita varmistettujen tautitapausten kuntaluettelossa, joka sisältää viiden tai sen ylitse menevien tautitapausten kunnat. Sitä vastoin Keski-Suomen tartuntojen määrät ovat kasvaneet, eritoten kunnan lähialueilla ja -kunnissa. Keski-Suomessa taudin ilmaantuvuus on tällä hetkellä valtakunnan kärkeä.

Varmistetut koronatartunnat Suomessa

Lähde: THL/tartuntatautirekisteri, viimeisimmät tapaustiedot päivältä: 24/9/2020.

Heikentyneen tilanteen johdosta Uuraisten kunnassa on varauduttava kaikin mahdollisin keinoin koronaviruksen estämiseen.

1.  Tartuntatautilain 58 § määrää, että rajoitustoimenpiteitä yhden kunnan alueella voivat tehdä kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri sekä kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin. Jyväskylän kaupungilla toimielimenä toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasiainjaosto. Lain mukaan kunta voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä on Uuraisten kunnan sivistyslautakunta tehnyt toimivallan siirtopäätöksen peruspalvelujohtajalle. Vanhus- ja vammaispuolen tiloihin on pääsy ollut käytännössä kielletty jo maaliskuulta alkaen. Vierailukäytännöistä on tiedotettu asianosaisille, kunnan verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja Paikallisuutisten viimeisimmässä kuntatiedotteessa. Teknisen toimen tilapalvelu muutoin päättää kunnan tilojen sulkemisesta. Kuntosalin sulkemisesta päättää vapaa-aikasuunnittelija. Joukkokokoontumisten kieltämisestä päättää kunnanhallitus Uuraisten kunnan alueella. Esityksen viranhaltijalle ja/tai toimielimen esittäjälle näihin asioihin tekee tartuntataudeista vastaava lääkäri.

2.   Toimintamalli Uuraisten kunnassa

Kunnan työntekijä/viranhaltijan tulee ilmoittaa koronavirustartunnasta esimiehelle, joka puolestaan ilmoittaa tästä omalle esimiehelleen. Toimenpiteissä ja toiminnassa noudatetaan alueellisen poikkeusolojen johtoryhmän ohjeistusta. Toimialajohtajat ja tarvittaessa kunnanjohtaja huolehtivat tiedotuksesta tarvittaessa.

Talous- ja hallintopäällikkö on 22.9.2020 antanut ja toimittanut esimiehille Uuraisten kunnan henkilöstöä koskevan ohjeen palkka-asioiden hoitamisesta mahdollisessa karanteeni-tilanteessa.

3.   Kunnan toimielinten ja työryhmien kokoukset

Suositaan sähköisten kokousten pitämistä. Toimielinten ja työryhmien kokoukset pidetään Teams-järjestelmän avulla.

Toimielinten ja työryhmien kokoukset tulee pitää valtuustosalissa turvaetäisyydet huomioiden. Kunnanhallituksen kokoushuoneessa voi pitää enintään kuuden (6) hengen kokoontumisia. Muissa kokoontumistiloissa ja neukkareissa on huolehdittava riittävistä etäisyyksistä. Ohjeistus on voimassa vuoden 2020 loppuun asti.

4.   Ohjeita asianmukaisesta käsihygieniasta ja etäisyyksistä on noudatettava. Sairaana ei saa tulla töihin, eikä asioimaan kunnan tiloihin.

 

Kasvomaskeja on saatavilla 14.8.2020 annetun tiedotteen mukaisesti Uuraspostissa.

 

JOHTORYHMÄ

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Juha Valkama, 040 5525 703
Talous- ja hallintopäällikkö Pasi Lievonen, 040 7728545

 

Kaksi kirurgista maskia
© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue