Uuraisten kunnan kaavoituskatsaus 2020-2021

06.04.2020 | Uutinen

Uuraisten kunnanhallitus on kokouksessaan 30.3.2020 § 67 hyväksynyt Uuraisten kunnan kaavoituskatsauksen 2020-2021. Uuraisten kaavoituskatsaus sisältää muun muassa laadinnassa olevat kaavahankkeet ja tulevaisuuden vireille tulevat hankkeet.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue