Luonnollisen kasvun kunta

24.07.2019 | Kunnanjohtajan blogi

 

Helteet hellivät nyt Suomea ja odotettavissa on upea kesäkeli Uuraisten toripäivälle lauantaina 27.7. Tervetuloa Uuraisten toripäivään läheltä ja kaukaa!  Kunnalla on myös osasto, tule juttelemaan. Torilla tavataan.

Uuraisten perinteikäs slogan kuuluu, että Uurainen on luonnollisen kasvun kunta. Se pitää sisällään paitsi kunnan kasvun ja kehittymisen, myös viittauksen luontoon ja sen läheisyyteen.

Ilmastomuutoksen ehkäisy ja ympäristöasiat otetaan huomioon kunnassa. Uuraisten kunnassa panostamme uusiutuvan energiaan ja samalla säästämme kuluissa. Höytiän ja Kyynämöisten kyläkouluille hankimme leasing-rahoituksella vesi-ilmalämpöpumput. Kyseessä on ns. hybridi-malli. Kovilla pakkasilla turvaudutaan vanhaan öljykattilaan. Koulukeskuksen katolle asennettiin lukuisia aurinkopaneeleita, jotka tuottavat käyttösähköä koulun tarpeisiin.

Kyseiset vesi-ilmalämpöpumput ovat yleistyneet myös omakotitaloissa. Itse hankin sellaisen taloomme, jonka vesikiertoisen lattialämmityksen energialähteenä oli aiemmin pelkästään sähkö. Odotuksena on, että energiakulut vähenisivät huomattavasti. Ja samalla se on ympäristöteko. Parempi toimia edes pienimuotoisesti kuin saarnata ilmastoahdistusta Sergelin torilla. Mielestäni hyvän mielen lisäksi tulee olla konkreettisia taloudellisia kannusteita toteuttaa ympäristötekoja. En usko, että yksinomaan kielloilla, rajoituksilla ja ihmisiä syyllistämällä saadaan haluttuja ilmastovaikutuksia aikaiseksi.

Myös jätehuolto ja kierrätys on ottanut Uuraisilla isoja askelia sen jälkeen, kun liityimme viitisen vuotta sitten Sammakkokangas Oy:n. Viimeksi saimme keskustaajamaan muovikeräyspisteen. Aluekeräyspisteitä on muutettu Molok-jätesäiliöiksi. Uuraisten esimerkkiä liittyä kuntaomisteiseen Sammakkokankaaseen on sittemmin seurannut useampikin naapurikunta. Samalla selkiytyi jätehuollosta aiheutuvien kustannusten jakautuminen ja kohdentuminen käyttäjille. Aiemmin oli tilanne nimittäin sellainen, että maksajaa vailla oli vuotuisesti merkittävä jätehuollosta aiheutunut euromäärä, mikä meni kunnan budjetista eli ns. ”veronmaksajan piikkiin”. Tämä on oikaistu. Sama vaivaa nyttemmin kunnan vesihuoltoa, mutta siihenkin on löytymässä lääkkeet, kun asioita ryhdyttiin selvittämään.

Kuntalaisten valitseman valtuuston laatiman strategia mukaisesti Uurainen on kasvava ja kehittyvä maaseutukunta – ajan hermolla! Uurainen tarjoaa luonnonläheisen asuinympäristön. Strategian mukaisesti kunta hankkii tarvittaessa maata omistukseensa ja tekee yhteistyötä yksityisten maanomistajien kanssa, jotta tarjolla on vetovoimaisia ja monipuolisia asuintontteja. Strategia perustuu siihen, että maaseudulla jatkossakin asuu ihmisiä ja heille kaavoitetaan asuinalueita, johon he voivat perustaa kotinsa. Mielestäni ei ole mielekästä, että kaikki asuisivat pääkaupunkiseudulla. Tämän vuoden touko-kesäkuussa kunnanhallitus laittoi vireille Akko -järven ympäristössä pari kaavahanketta, jotka toteuttavat em. strategiaa. Kunnanhallituksen päätöksistä tulimme myös julkisuuteen kesäkuussa. Lähtökohta on, että asioita ml. kaavoitusta valmistellaan avoimesti.

Kaavoituksessa kunta ottaa huomioon luonnon monimuotoisuuden ja vireillä olevissa kaavahankkeissa luontoselvityksiä päivitetään. Esimerkiksi Sarkolan kaavoituksessa on nyt jo huomioitu liito-oravan pesimäalue. Syksymmällä kaavahankkeiden luonnos- ja ehdotusvaiheen nähtävillä oloista tiedotetaan sekä pidetään yleisötilaisuus. Kaavoitus asioista on varmasti erilaisia mielipiteitä ja jokaisella on oikeus mielipiteeseensä. Kuntalaisille ja kiinteistöomistajille tarjoutuu mahdollisuus mielipiteidensä ja näkemystensä esilletuomiseen. Mikäli sitten kaikesta huolimatta hakee muutosta kaavoitukseen oikeusteitse, niin silloin on mielestäni oltava valittajalla hyvät perusteet. Se ei yksinomaan riitä, ettei tykkää näistä vireillä olevista kaavahankkeista.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue