Uuden vuoden tervehdyspuhe

02.01.2018 | Kunnanjohtajan blogi

 

Suomi 100-juhlavuoden päätös ja Uurainen 150-juhlavuoden aloitustapahtuma Uuraisten keskusurheilukentällä 31.12.2017 ja 1.1.2018.

Uuraisten kunnan tervehdys, kj Juha Valkama

Hyvät naiset ja miehet – Uuraislaiset!

Vuonna 1865 annettiin Suomen suuriruhtinaskunnassa kunnallisasetus, että kymmenen vuoden määräajan puitteissa on siirryttävä kunnallishallintoon. Kuntajaon pohjana olivat evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat (srk). Joissakin tapauksissa srk:lle alisteisista kappelikunnista muodostettiin itsenäisiä kuntia. Näin syntyi Uurainen. Vuonna 1856 Uuraisten kappeliseurakunta perustettiin. Kuukkajärven kylän lisäksi kappeliin liitettiin 12 taloa Laukaan Soukkajärven eli Nyrölän kylästä ja 3 taloa Kangashäkin kylästä. Ja nälkävuonna 1868 keisari Aleksanteri II:n hallitessa perustettiin Uuraisten kunta. Keskeistä oli se, että silloiset alueen asukkaat tahtoivat ensiksi irrottautua omaksi alueekseen ja sitten perustaa oman kunnan. Ensimmäinen kuntakokous pidettiin 9.2.1868 ja oma kunnallishallinto syntyi. Vuonna 1887 itsenäistyi myös Uuraisten srk.

Sata vuotta sitten Suomi itsenäistyi ja vuosina 1917-19 säädettiin kuntalait ja perustuslait, jotka määrittelivät yleiset, yhtäläiset, salaiset ja suhteelliset vaalit myös kunnallishallinnossa. Ensimmäinen poliittisin perustein valittu kunnanvaltuusto valittiin Uuraisilla vuonna 1918. Ensimmäisen kerran se kokoontui vuonna 1919. Vaikka tänä vuonna tulee monessa yhteydessä esillä, että on kulunut 100 vuotta v.1918 käydystä sisällissodasta tässä maassa, kannattaa muistaa, että v. 1918 kuntademokratia nykymuodossaan syntyi Uuraisilla. Ensimmäisessä valtuustossa oli 18 jäsentä: 11 sosialidemokraattia ja 7 porvarillisen puolueiden listoilta. Uuraisten ja yhteisön puolesta tehdyllä yhteistyöllä on siis vahvat perinteet vaikeinakin aikoina, jotka antavat meille esimerkkiä ja voimia tuleviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Kunta on ollut, on ja tulee olemaan suomalaisen yhteiskunnan kansanvaltainen perusyksikkö. Eduskunta on säätänyt ja säätää useita lakeja, joita nimenomaan kunta on muuttanut todeksi, käytännön toiminnaksi. Kunta järjestää palveluita ruohonjuuritasolla. Nyt valtakunta on muutoksessa, ja se vaikuttaa kuntiin ehkä enemmän kuin koskaan 150 vuoden aikana – maahan muodostetaan maakuntahallinto, joka näkee päivänvalon v. 2020. Kunnilta siirtyy maakuntaan sosiaali-ja terveystoimi ja pelastustoimi. Muutosta yleensä kavahdetaan, koska pelätään tuntematonta. Ainoa pysyvä asia historiassa on kuitenkin se, että kaikki muuttuu. Kunnilla on tulevaisuudessa merkitystä; kunnat järjestävät, ylläpitävät ja kehittävät paikallista elinvoimaa, perusopetusta, varhaiskasvatusta, vesihuoltoa ja kaavateitä. Uuraisten kuntaa ei ikä paina, peräti 30 % kuntalaisilta on alle 20 vuotiaita. Niinpä myös kunnan on pysyttävä vireänä ja ajan hermolla. Tehdään nuorekkaasta 150 vuotiaasta Uuraisten kunnasta tulevaisuuden kunta. Kaikille teille kiitos kuluneesta Suomen itsenäisyyden 100 juhlavuodesta ja Onnellista ja hyvää Uuraisten 150 vuotisjuhlavuotta 2018.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue