Uuraisten kunta v. 2017 – kasvava ja kehittyvä maaseutukunta

27.03.2018 | Kunnanjohtajan blogi

 

Vuonna 2017 kunnan uuden strategian toimeenpano käynnistyi. Heti tammikuussa 2017 Uuraisten Yrittäjät ry:n hallitus ja kunnan päättäjät ja kunnanjohtaja loivat suuntaviivat kunnan elinvoimapalveluille. Kehittämisyhtiö Jykesin lakkauttamisen jälkeen elinkeinotoimi järjestettiin kunnan omana toimintana. Vuonna 2017 voimaan tulleen uuden hallintosäännön mukaan kunnanjohtaja johtaa kunnan elinkeinotoimintaa. Kunta aloitti yrityspalvelusetelikokeilun ja seteli sai hyvän vastaanoton uuraislaisilta yrittäjiltä, vaikka käyttö oli vielä maltillista. Sen avulla yrittäjä voi hankkia juuri omaan tarpeeseensa sopivaa neuvontaa. Suuntaviivat luotiin myös muulle kunnan toiminnalle. Uuraisten kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 20.3.2017 organisaatiomuutoksen ja uuden hallintosäännön sekä kunnan omistajapolitiikan ja uuden konserniohjeen. Kevään kuntavaalit 2017 toivat muutoksia Uuraisten kunnanvaltuuston poliittisiin voimasuhteisiin. Uusi valtuusto ja sen nimittämät toimielimet pääsivät hyvin liikkeelle kesästä 2017 lähtien.

Verotulot kasvoivat ja budjetissa pysyttiin

Vuoden 2017 tilinpäätöksen vuosikate muodostui noin 1,6 miljoonaa euroa positiiviseksi. Se on 0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin arvioitiin. Siihen vaikutti eritoten se, että veroja tuloutui kunnan kassaan arvioitua enemmän. Kunnan tuloverokertymän oli 9,65 miljoonaa euroa, joka on noin 150.000 euroa muutetun talousarvion tuloverokertymää parempi. Ja kunnan osuus yhteisöverokertymästä noin 0,6 miljoonaa euroa oli n. 71.500 euroa ennakoitua parempi. Kiinteistöverot toteutuivat arvioidun mukaan. Käyttötalouden toimintakuluissa ja -tuotoissa pysyttiin budjetissa ja muutettu talousarvio alitettiin 237.000 eurolla. Toimintakate oli -18.622.373 €. Käyttötalouden kokonaisuuden koordinoinnissa onnistuimme. Toimintakatteen netto myös pieneni tilinpäätöksestä 2016. Työn takana oli koko kuntaorganisaation osaaminen ja ammattitaito työntekijästä valtuutettuun.

Uurainen panosti lapsiin ja nuoriin sekä tukea, hoitoa ja hoivaa tarvitseviin

Tarkasteltaessa käyttötalousosaa toimialoittain, niin peruspalvelulautakunnan alaisen sosiaali- ja terveystoimen ja sivistyslautakunnan alaisen opetustoimen ja varhaiskasvatuksen toimintakatteet ylittyivät huolimatta talousarviomuutoksista (ts. määrärahojen lisäyksestä talousarviovuoden aikana). Kunnanhallituksen alaiset yleishallinto- ja konsernipalvelut ja teknisen lautakunnan toiminnat alittivat talousarvion. Panostukset kohdentuvat ensisijaisesti opetukseen ja varhaiskasvatukseen sekä sosiaali- ja terveystoimeen. Ja konkreettisesti lapsiin ja nuoriin sekä tukea, hoitoa ja hoivaa tarvitseviin. Asuin- ja yritystontteja meni kaupaksi hyvin. Poistot toteutettiin suunnitelman mukaisesti poikkeuksena Hirvasen vanha koulu, josta tehtiin kertaluonteinen lisäpoisto ja sitä kautta arvonalennus taseeseen. Koulurakennus poistui kunnan palvelutuotannon käytöstä, ja se toimii vuokrattavana liiketilana. Tilinpäätöksen ylijäämäinen tulos on tämän jälkeen 160.000 euroa.

Kasvukunnan investointeja vuonna 2017

Oli tosi tärkeää, että vuosikate oli puolimiljoonaa isompi, jolla kyettiin kattamaan kunnan investointeja. Jo talousarviovaiheessa tiedostettiin, että rahoitustarve on mittava. Alkuperäiseen investointiosaan verrattuna investoinnit maksoivat yli 800.000 euroa enemmän. Investointien netto oli lopulta n. 3,6 miljoonaa euroa. Miljoona euroa enemmän kuin vuonna 2016. Investointien kattamiseen piti hakea valtuustolta valtuuksia lisävelan ottamiseen. Kunnan velkamäärä/asukas kohosi vuodesta 2016 viime vuoden tilinpäätökseen yli 500 eurolla. Se on tilinpäätöksessä 3831 euroa/asukas. Yhteensä kunnalle kertyi lainaa 14.358.000 euroa. Hirvasen uuden koulun rakentaminen oli vuoden 2017 investointikohteista aivan keskeinen. Kunta investointi myös kadun rakentamiseen, joista merkittävänä kohteena oli osallistuminen keskustaajaman kiertoliittymän ja tiehankkeen toteutukseen. Kiertoliittymään lensi syksyllä 2017 Kuukan Kurki, Uuraisten uusi maamerkki. Viime vuonna kunnan väestö kasvoi 38 henkilöllä ja 31.12.2017 asukasmäärä oli 3748. Väestö on nuorta – prosentuaalinen jakauma ikäryhmittäin v. 2017: 26 % (alle 15 v), 55 % (15-64 v) ja 19 % (65 v – ). Ennuste vuodelle 2040 on 4689 asukasta.

Yhdessä

Itsenäisyytemme 100 juhlavuoden tunnuslause Yhdessä kuvasi erinomaisesti toimintaa Uuraisten kunnassa. Uuraisilla järjestetyistä hienoista tapahtumista mieleen jäivät kouluilla järjestetyt tilaisuudet, Kuukankodin Itsenäisyysjuhla ja Itsenäisyyspäivä Uuraisten sankarihautausmaalla. Tapahtumissa muistettiin tätä maata puolustaneita ja sen hyvinvoinnin rakentaneita sukupolvia sekä katsottiin luottavaisina ja toiveikkaina tulevaisuuteen, seuraavalle 100-vuotiskaudelle.

Kokonaisuudessaan viime vuoden tilinpäätös löytyy kunnanhallituksen pöytäkirjasta 26.3.2018 §78.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue