Rakennusvalvonta

RAKENNUSLUPIEN HAKEMINEN SÄHKÖISESTI OSOITTEESSA WWW.LUPAPISTE.FI

Ohjeet

-Ohjeita luvanhakijalle
-Ohjeita rakennusluvan saajalle
-Rakennuslupa
-Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tehtävät
-Rakennuksen käyttöönottokatselmus
-Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen
-Rakennuksen loppukatselmus

 

Rakennusvalvonnan tietopyynnöt:

Tietopyynnöt (rakennusoikeus- tai arkistotiedot) osoitetaan sähköpostitse rakennustarkastajalle.

Tietopyynnöstä tulee selvitä:

  • kiinteistön tiedot: kiinteistötunnus, kiinteistön osoite, mistä rakennuksesta halutaan tietoa (jos kiinteistöllä on useampia rakennuksia)
  • mitä asiakirjoja tarvitset
  • vanhoissa luvissa (ennen 1990-lukua) on hyvä myös ilmoittaa, kenen nimellä lupa on mahdollisesti haettu (jos tiedossa)
  • yhteystiedot sekä maininta kuinka haluat tutustua asiakirjoihin (huomioi asiakirjojen toimituksen mahdollinen maksullisuus)

Tietopyyntöihin pyritään vastaamaan viimeistään 2 viikon kuluessa pyynnön jättämisestä.

 

Rakennusjärjestys

Uuraisten kunnan rakennusjärjestys

 

Lomakkeet

 

Taksat

Ks. Maksut ja taksat -sivua

 Sähköliittymä uuteen kotiin www.elenia.fi

 

Pyydämme varaamaan tapaamisajan toimistolla etukäteen, rakennustarkastaja on tällöin varmimmin tavattavissa.

Katselmusajat on hyvä varata hyvissä ajoin, kuitenkin aina vähintään viikkoa ennen suunniteltua ajankohtaa. 

Rakennustarkastaja
Essi Jokinen
(014) 267 2622
etunimi.sukunimi@uurainen.fi

Rakennuslupa-asiat, tonttiasiat, maankäyttö ja kaavoitus, rakennusoikeustiedustelut, maisematyöluvat

Suunnitteluavustaja
Marianne Ojanperä
(014) 267 2625
etunimi.sukunimi@uurainen.fi

Tonttivaraukset, osoiteasiat, yksitystieavustukset, vesiasiat, teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston sihteeri