Rakennusvalvonta

HYVÄ RAKENNUSVALVONNAN ASIAKAS!

HUOMIOITHAN VIRASTON SULKU- JA LOMA-AJAT LUPAKÄSITTELYISSÄ JA KATSELMUKSISSA. Heinäkuun sulkuaika on 1.-31.7., jolloin koko virasto on kiinni. Rakennustarkastaja tavoitettavissa 12.8. alkaen.

Seuraava lupahakemusten käsittely on 20.8.2019. 

 

Rakennustarkastaja tavoitettavissa puhelimitse varmimmin maanantaisin. Varaathan tapaamisajan toimistolle aina etukäteen!

Lupahakemuksia käsitellään tiistaisin. Hakemusten tulee olla käsittelykuntoisia vaadittavine liitteineen ja selvityksineen vähintään 5 arkipäivää ennen toivottua käsittelypäivää.

Varaathan katselmusajan hyvissä ajoin ennen suunniteltua ajankohtaa.

Rakennustarkastaja Essi Jokinen, 014 267 2622, essi.jokinen@uurainen.fi 

 

UURAISTEN KUNNASSA ON KÄYTÖSSÄ

SÄHKÖINEN LUVANHAKU WWW.LUPAPISTE.FI

 

Ohjeet

-Ohjeita luvanhakijalle 
-Ohjeita rakennusluvan saajalle 
-Rakennuslupa 
-Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan  tehtävät 
-Rakennuksen käyttöönottokatselmus
-Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen 
-Rakennuksen loppukatselmus

 

Rakennusvalvonnan tietopyynnöt:

Tietopyynnöt (rakennusoikeus- tai arkistotiedot) osoitetaan sähköpostitse rakennustarkastajalle tai suunnitteluavustajalle.

Tietopyynnöstä tulee selvitä:

  • kiinteistön tiedot: kiinteistötunnus, kiinteistön osoite, mistä rakennuksesta halutaan tietoa (jos kiinteistöllä on useampia rakennuksia)
  • mitä asiakirjoja tarvitset
  • vanhoissa luvissa (ennen 1990-lukua) on hyvä myös ilmoittaa, kenen nimellä lupa on mahdollisesti haettu (jos tiedossa)
  • yhteystiedot sekä maininta kuinka haluat tutustua asiakirjoihin (huomioi asiakirjojen toimituksen mahdollinen maksullisuus)

Tietopyyntöihin pyritään vastaamaan viimeistään 2 viikon kuluessa pyynnön jättämisestä.

 

Rakennusjärjestys

Uuraisten kunnan rakennusjärjestys

 

Lomakkeet

 

Taksat

Ks. Maksut ja taksat -sivua

 Sähköliittymä uuteen kotiin www.elenia.fi

 

Rakennustarkastaja
Essi Jokinen
(014) 267 2622
etunimi.sukunimi@uurainen.fi

Rakennuslupa-asiat, tonttiasiat, maankäyttö ja kaavoitus, rakennusoikeustiedustelut, maisematyöluvat

Suunnitteluavustaja
Marianne Ojanperä
(014) 267 2625
etunimi.sukunimi@uurainen.fi

Tonttivaraukset, osoiteasiat, yksitystieavustukset, vesiasiat, teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston sihteeri