Positiivista kehitystä

11.05.2017

Työllisyystilanne on valtakunnan tasolla kohentunut viime vuodesta ja sama suunta on nähtävissä myös Uuraisilla.
Uuraisilla oli Tilastokeskuksen viimeisimmän tilaston mukaan vuoden 2017 maaliskuussa yhteensä 194 työtöntä työnhakijaa, joista 63 oli ollut työttömänä yli vuoden. Helmikuuhun verrattuna työttömyys laski 0,4 prosentilla ja pitkäaikaistyöttömien määrä peräti kahdeksalla henkilöllä.
Kunnan työttömyysprosentti oli 12,1 ja sillä sijoituttiin Keski-Suomen kuntien välisessä vertailussa neljännelle sijalle.
Vuoden takaiseen verrattuna työllisyyskehitys on ollut positiivista. Vuoden 2016 maaliskuussa työttömänä oli 231 henkilöä ja pitkäaikaistyöttömiä heistä oli 82. Työttömyysprosentti oli tuolloin 14,3.
Myönteinen kehitys näkyy myös Uuraisilla avoinna olleiden työpaikkojen määrässä. Maaliskuussa 2017 paikkoja oli 12, kun vuosi sitten avoimia paikkoja oli viisi.
Ammattialojen tulevaisuudennäkymät ovat tällä hetkellä Jyväskylän seudulla parhaat lääkäreillä, puheterapeuteilla, farmaseuteilla, sosiaalityön erityisasiantuntijoilla, ekonomisteilla, rakennusinsinööreillä, rakennusalan työnjohtajilla, tietoliikenteen ja -tekniikan insinööreillä, sovellussuunnittelijoilla ja -kehittäjillä, kotiapulaisilla ja -siivoojilla sekä myyntiedustajilla.
Ammattialojen tulevaisuudennäkymät ovat tällä hetkellä Jyväskylän seudulla heikot yhteiskunta- ja kulttuuritutkijoilla, yleissihteereillä, peruskoulun ja lukion opettajilla, koulunkäyntiavustajilla, käytön tukihenkilöillä, pankki-, ym. toimihenkilöillä, puusepillä, vaattureilla ja pukuompelijoilla sekä elektroniikka-asentajilla.
 

Takaisin »