Asumispalvelut

Kunnan vanhustenhuollon yhteistyöryhmä

Kaikki vanhustenhuollon ympärivuorokautisen hoidon (tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikaishoito) asukassijoitukset tehdään yhteistyöryhmässä. Ryhmä kokoontuu kuukausittain Kuukankodilla. Ryhmän jäseninä ovat: peruspalvelujohtaja ja vanhustyön johtaja sekä kotihoidon ja palveluasumisen vastaavat sairaanhoitajat. Tarvittaessa ryhmä konsultoi vanhustyöstä vastaavaa lääkäriä.

Asukassijoitusten lisäksi ryhmä käsittelee omaishoidontuki- ja kuljetuspalveluhakemukset sekä pohtii vanhustenhuollon ajankohtaisia yhteistyö- ja kehittämisajatuksia. Asiakas/asiakkaan omainen saa asiansa käsiteltäväksi vanhustenhuollon yhteistyöryhmään ottamalla yhteyden vanhustyön johtajaan tai vastaaviin sairaanhoitajiin.

Vuokra-asuminen

Vanhusten rivitalot ovat tavallisia vuokra-asuntoja. Niihin hakeminen ja niissä asuminen noudattaa kunnan vuokra-asunnoissa voimassa olevia periaatteita. Asukasvalinnoissa huomioidaan vanhusten hoidon ja palveluiden tarve.

Vanhusten vuokrataloja on kaksi:

Rivikuukka
21 vuokra-asuntoa

 • Asuntojen koko vaihtelee 27,0 m2 – 49,5 m2
 • Asunnot omistaa Uuraisten Vanhustentaloyhdistys ry

Iltala
16 vuokra-asuntoa

 • Asuntojen koko vaihtelee 30,0 m2 – 46,0 m2
 • Asunnot omistaa Uuraisten Vuokratalot Oy

Hakeminen tapahtuu hakemuslomakkeella. Lomakkeita saa myös kunnanviraston neuvonnasta. Täytetty kaavake palautetaan neuvontaan tai postitse osoitteeseen Uuraisten kunta, Virastotie 4, 41230 Uurainen.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu niille vanhuksille, jotka eivät rajoittuneen toimintakykynsä vuoksi selviydy enää itsenäisesti omassa kodissaan, vaan tarvitsevat jatkuvasti ulkopuolista apua. Tehostetun palveluasumisen erityispiirteitä ovat päivittäinen hoiva ja huolenpito, yöhoito sekä asuntoon tehdyt rakennustekniset ratkaisut sekä tarjolla olevat turva- ja muut palvelut.

Asunnot ovat pienasuntoja, joissa huomioidaan asukkaan fyysisen toimintakyvyn rajoitteet sekä erilaisten apuvälineiden käyttö. Asukas kalustaa palveluasuntonsa omin huonekaluin. Käytössä on myös yhteisiä tiloja mm. oleskelu ja ruokailutila. Turvapuhelin- ja palohälytysjärjestelmä kuuluvat palveluasuntoihin.

Palveluasumisessa asukas maksaa vuokraa asunnostaan sekä yhteisistä tiloista. Vuokraan asukkaalla on mahdollisuus saada asumistukea. Palveluasumisessa asukkaalta peritään perusmaksu, joka sisältää mm. ympärivuorokautisen turvajärjestelmän, yhteisten tilojen siivouksen, yhteisen tilan TV-luvan, viriketoiminnan. Lisäksi asiakas maksaa saamistaan henkilökohtaisesta avusta tulojen mukaisen kotihoitomaksun sekä tarvitsemansa lääkkeet itse.

Tehostettua palveluasumista Uuraisilla tarjoaa:

Kuukankodin palvelukeskuksen Rinteelä
17 asuntoa

 • Asuntojen huonekoko vaihtelee 23,5 m2 – 39,0 m2 ja osassa asuntoja asuu kaksi asukasta
 • Asukkailla on käytössään yhteisiä tiloja, joiden osuus jyvitetään vuokraan
 • Osan asunnoista omistaa Uuraisten Vanhustentaloyhdistys ry ja osan Uuraisten kunta

Kuukankodin palvelukeskuksen Pienryhmäkoti Koivula
8 asuntoa

 • Muistisairaille ja dementoituneille vanhuksille
 • Asuntojen huonekoko vaihtelee 39,5 m2 – 41,0 m2
 • Asukkailla on käytössään yhteisiä tiloja, joiden osuus jyvitetään vuokraan
 • Asunnot omistaa Uuraisten Vanhustentaloyhdistys ry

Kuukankodin palvelukeskuksen Ketterä (ent. Ruskola)
7 palveluasuntoa

 • Asuntojen koko 20,0 m2, jonka lisäksi vuokraan jyvitetään yhteisiä tiloja 11,5 m2
 • Asunnot omistaa Uuraisten kunta

Pitkäaikaishoito ja intervallihoito (lyhytaikainen hoito)

Kuukankodin palvelukeskuksen Ketterän osastolla on 4-6 pitkäaikaishoitopaikkaa ja 4-6 paikkaa lyhytaikaista hoitoa varten. Asukashuoneet ovat yhden ja useamman hengen huoneita, jotka on sisustettu kodikkaiksi. Intervallihoitoa tarjotaan myös Rinteelässä, jossa tarkoitukseen on varattu yksi asuinhuoneisto.

Pitkäaikaishoito on laitoshoitoa. Hoidossa kunnioitetaan hoitotyön keskeisiä periaatteita, kuten hoidon inhimillisyyttä ja turvallisuutta sekä vanhuksen yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta. Jäljellä olevaa toimintakykyä tuetaan ja annetaan mahdollisuus omien tapojen ja tottumusten säilyttämiseen.

Intervallihoitoa (lyhytaikainen hoitoa) tarjotaan mm. sairaalasta kotiutumisen jatkohoidoksi, omaisen loman järjestämiseksi, kotihoidon tueksi ns. kuntouttavana jaksona. Intervallihoito voi olla myös säännöllistä vuorohoitoa, jolloin jaksot kotona ja intervallihoidossa vuorottelevat säännöllisesti.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue