Sosiaalitoimen palvelujen sähköinen hakeminen

Hakemus palveluihin (kotipalvelu, perhetyö)

Voit hakea sosiaalihuoltolain mukaisia perhepalveluita Keski-Suomen hyvinvointialueelta sähköisesti.

Huoli itsestä tai muista

Sinulla on oikeus olla yhteydessä sosiaalitoimeen itsestäsi tai toisesta henkilöstä mikäli sinulla herää huoli lapsen, aikuisen tai ikäihmisen tilanteesta. Yksityisenä henkilönä sinulla on oikeus tehdä myös lastensuojeluilmoitus nimettömänä. Voit tehdä ilmoituksen tällä lomakkeella.

Lastensuojeluilmoitus

Voit tehdä lastensuojeluilmoituksen sähköisellä lomakkeella, tai ottamalla virka-aikana yhteyttä sosiaalitoimeen työntekijöihin. Kaikissa lastensuojelullista huolta aiheuttavissa kysymyksissäsi voit myös ottaa työntekijään yhteyttä ja kysyä neuvoa.

Ilmoitusvelvollisuus

Lastensuojelulain 25§:n mukaan ilmoitusvelvollisen (viranomaistaho, seurakunnat ja muut uskonnolliset yhdyskunnat sekä terveydenhuolto)) on tehtävä lastensuojeluilmoitus tai otettava yhteys sosiaalitoimen työntekijään viipymättä tuen tarpeen arvioimiseksi. Lisäksi ilmoitusvelvollisen on tehtävä ilmoitus poliisille silloin, kun epäilee lapsen joutuneen joko henkisesti tai fyysisesti kaltoinkohdelluksi tai joutuneen seksuaalirikoksen kohteeksi.

Täydentävä / harkinnanvarainen toimeentulotuki

Täydentävästä / harkinnanvaraisesta toimeentulosta voit lukea lisää tästä linkistä.

 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue