Muut palvelut ja tukitoimet

 

Erityisen tuen tarpeen lasten ja nuorten iltapäivä- ja kesätoiminta

Erityisen tuen tarpeen lapsille ja nuorille järjestetään kesäaikaan tarve- ja harkintaperusteisesti kesätoiminta koulun loma-ajalla (kesäkuu sekä elokuun alku). Kesätoiminta on tarkoitettu niille lapsille ja nuorille, jotka eivät tuen tarpeidensa vuoksi selviydy kotona itsenäisesti huoltajien työssäoloaikana. Toiminnan tarkoituksena on lapsen tai nuoren sekä heidän perheiden kokonaisvaltainen tukeminen sekä mielekkään ja tavoitteellisen toiminnan järjestäminen koulun kesäloman aikana.

Erityisen tuen tarpeen lasten ja nuorten iltapäivätoimintaa järjestetään koulun lukukauden aikana. Toiminta on tarkoitettu niille lapsille ja nuorille, jotka eivät tuen tarpeen vuoksi selviydy kotona itsenäisesti huoltajien työssäoloaikana ja, jotka eivät iän tai muun syyn vuoksi voi osallistua kunnan yleiseen iltapäivätoimintaan.

Omaishoidontuki vammaisen tai muuta erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai omaisen hoitoon liittyen

Omaishoidontukea voidaan maksaa sitovaa ja vaativaa hoitotyötä hoidettavan kotona tekevälle henkilölle. Tuki on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää määrärahojen puitteissa. Tukea haetaan kirjallisella hakemuksella ja sen keskeisiä myöntämisen perusteita on hoitotyön sitovuus ja vaativuus. Omaishoito voi olla vaihtoehtona  ympärivuorokautiselle asumispalvelulle. Omaishoidontuki on kokonaisuus, joka koostuu hoitopalkkiosta ja muista tarvittavista palveluista. Omaishoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa.

Laki omaishoidon tuesta

 

 

 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue