Asumisen palvelut

 

Asumisyksikkö Uurastupa

“Uurastupa on koti, jossa pyritään toteuttamaan asukkaiden unelmia.”

Uurastupa on kehitysvammaisille – ja erityisen tuen tarpeessa oleville aikuisille suunnattu palveluasumisen yksikkö, joka koostuu 13 asunnosta ja yhteisistä tiloista. Uurastupa tarjoaa tukea, ohjausta ja hoidollista huolenpitoa eri tasoisen tuen tarpeessa oleville asiakkaille.

Uurastuvalla asuminen perustuu yksilöllisyyteen, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja ohjaukselliseen työotteeseen. Uurastupa on koti, jossa eletään tavallista arkea yhteisössä. Jokainen asukas asuu vuokrasuhteessa omassa asunnossa, jonka rinnalle on suunniteltu yksilöllisesti tukipalvelut. Asukkaiden elämisen kulut koostuvat vuokrasta, aterioista, palveluasumisen perusmaksusta (esim. pyykkihuolto ja siivous) sekä omista henkilökohtaisista kuluista.

Tuetun asumisen ohjaus kuuluu osaksi Uurastuvan toimintaa. Lisäksi Uurastuvalla tarjottavia tukimuotoja ovat terveyden- ja lääkehoidon ohjaus kotona asuville erityishuollon asiakkaille.

Uurastuvalla työskentelee henkilökunta ympärivuorokautisesti. Henkilöstö koostuu sosiaali- ja terveydenhoitoalan hoitajista ja ohjaajista.

Tuettu asuminen

Tuetussa asumisessa asiakas asuu omavalintaisessa yksityisessä asunnossa. Arjen tuki järjestetään yksilöidyillä tukipalveluilla, kuten kotiin vietävä ohjaus ja ateriapalvelut. Tuettu asuminen toteutetaan yhteistyössä Uurastuvan ja ohjaus- ja neuvontapalvelujen kanssa.

Tuettu asumisen on tarkoitettu kehitysvammaisille – ja erityisen tuen tarpeen aikuisille, jotka selviytyvät pääosin arjesta itsenäisesti eivätkä tarvitse jatkuvaa valvontaa tai ohjausta. Tuetun asumisen asiakkaiden luona käy työntekijä päivittäin , jonka lisäksi Uurastupa tarjoaa tukipalveluna mahdollisuuden mm. ruokailuihin ja saunomiseen.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue