Työtaistelutoimet Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä vaikuttavat myös Jyväskylän kaupungin palveluihin 1.4. alkaen

01.04.2022 | Tiedote

Jyväskylän kaupunki

Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin kohdistuvat lakko ja ylityö- ja vuoronvaihtokielto vaikuttavat myös Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tarkkaa arviota vaikutuksista on kuitenkin vaikea tehdä.

Pääosin hoitohenkilökuntaa koskeva ammattijärjestöjen SuPer ry:n ja Tehy ry:n 1.4.2022 kello 6.00 alkavaksi ilmoittama lakko sekä ammattijärjestöjen Jyty ry:n, JHL ry:n ja JUKO ry:n erityisesti Sairaala Novan tukipalveluihin kohdistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto 4.4.-10.4.2022 vaikuttavat Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä merkittävästi kaikkeen toimintaan. Sairaanhoitopiiri valmistautuu työtaistelutoimenpiteisiin supistamalla kiireetöntä vastaanotto-, tutkimus- ja leikkaustoimintaa.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on pyytänyt kuntia ottamaan lakon aikana potilaita vastaan sairaalaosastojen lisäpaikoille sekä lisäämään terveysasemien vastaanottoaikoja tai pidentämään kiirevastaanottojen aukioloaikoja. Jyväskylän kaupunki ei pysty vastaamaan toiveisiin laajamittaisesti Tehy ry:n ja Super ry:n ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen koskiessa 1.4. alkaen myös kaupunkia sekä Jukon lakon kohdistuessa kaupunkiin 6.–7.4. Kaupunki käy kuitenkin tiivistä vuoropuhelua sairaanhoitopiirin kanssa, jotta asukkaiden terveys ja turvallisuus voidaan turvata lakon aikana.

Sairaanhoitopiiriin kohdistuvat työtaistelutoimet vaikuttavat välillisesti myös Jyväskylän kaupunginsairaalan toimintaan lisäten kuormitusta kaupunginsairaalan osastoilla ja aiheuttaen haastetta sairaansijojen riittävyydelle.

Lakko koskee myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin palveluksessa olevia kotisairaalan hoitajia. Puolet kotisairaalan hoitajista on sairaanhoitopiirin työntekijöitä ja puolet kaupunginsairaalan työntekijöitä. Henkilöstömäärän supistuessa merkittävästi kotisairaalaan ei pystytä ottamaan uusia potilaita. Kotisairaalan saattohoitopotilaat hoidetaan lakosta huolimatta, ja muiden kotisairaalapotilaiden hoito siirretään kaupunginsairaalan osastoille tai hoitokeskukseen.

Lakko vaikuttaa myös ikääntyneiden palveluihin, sillä sen vuoksi kaupunginsairaalan potilaita on siirrettävä tavanomaista nopeammin kotihoitoon. Kotihoidon työntekijät saattavat joutua hoitamaan hyvin hoitoisia asiakkaita ja asiakkaiden käyntiaikoja voidaan joutua muuttamaan.

Kaupungin avoterveydenhuollossa lakon vaikutukset vaihtelevat. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on tänään lähetetyssä tiedotteessaan arvioinut, että lakko tulee vaikuttamaan merkittävästi Sairaala Novan päivystykseen. Sairaanhoitopiiri ennakoi, että Sairaala Novan päivystys ruuhkautuu pahasti ja odotusajat ovat pitkiä. Potilaita on lisäksi ohjeistettu olemaan ensisijaisesti yhteydessä omaan terveysasemaansa, mikäli he tarvitsevat kiireellistä hoitoa. Jyväskylän perusterveydenhuollossa ennakoidaankin, että lakko tulee heijastumaan myös terveysasemien vastaanottopalveluihin. Vaikutusten laajuutta ei kuitenkaan vielä pystytä arvioimaan.

Terveydenhuollossa ennakoidaan myös, että ensi viikolle ilmoitetun JUKO ry:n lakon aikana 6.–7.4. lääkärien, hammaslääkärien, suuhygienistien ja terapeuttien kiireettömiä aikoja joudutaan perumaan. Suun terveydenhuollossa röntgenissä tehtävät kiireettömät tutkimukset, kuten kokoleuan röntgenkuva, kallolateraali ja leukanivelkuvat, siirtyvät lakon jälkeiseen aikaan. Kuntoutuksen ja erikoisvastaanottojen osalta lakko voi vaikuttaa erikoisvastaanotolle tulevien potilaiden tutkimuksiin pääsyyn, koska osa perustutkimuksista, esimerkiksi tietyt kuvantamisen tutkimukset voivat siirtyä lakon jälkeiseen aikaan. Muistipotilaiden tutkimuksiin lakolla ei vaikutusta.

Jytyn, JHL:n ja JUKO:n ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vaikutuksia kaupungin palveluihin on tällä hetkellä vaikea arvioida.

SuPer ry:n ja Tehy ry:n lakko alkaa 1.4. kuudessa sairaanhoitopiirissä. Lakko laajenee 15.4. kaikkiaan 13 sairaanhoitopiiriin, jos ratkaisua ei sitä ennen synny.

Tehy ry ja SuPer ry ovat julistaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koko kuntasektorille alkaen perjantaista 1.4.2022 kello 06.00 ja päättyen perjantaina 15.4.2022 kello 06.00. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei kuitenkaan koske samaan aikaan lakossa olevia kohteita.

Päivittyvää tietoa työtaistelutoimien vaikutuksista kaupungin palveluihin löytyy verkkosivuilta osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/tyotaistelu.

Lisätietoja:

– sosiaali- ja terveyspalveluiden vs. toimialajohtaja Ulla Kuittu, p. 050 353 8310
– avoterveydenhuollon palvelujohtaja Hanna Vihavainen, p. 050 520 9868
– kaupunginsairaalan palvelujohtaja Kati Seppänen, p. 050 368 0240
– ikääntyneiden palveluiden palvelujohtaja Maarit Raappana, p. 050 311 9005
– ylilääkäri Johanna Tuukkanen, p. 050 572 4205
– henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä, p. 040 761 8760
– tietoa työtaistelutoimien vaikutuksista kaupungin palveluihin: https://www.jyvaskyla.fi/tyotaistelu
– tietoa työtaistelutoimien vaikutuksista sairaanhoitopiirin palveluihin: https://www.sairaalanova.fi/fi-FI/Tyotaistelutoimenpiteiden_vaikutukset_KS(65385)

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue