Jätevesien käsittely rantayleiskaava-alueilla

Kun kiinteistö sijaitsee lähempänä kuin 100 metriä vesistöstä, sen kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän on täytettävä Ympäristönsuojelulain (luku 16) perustason puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä.

Hajajätevesien siirtymäaika-alueet kartalla

YHTEISKÄSITTELYWC-VEDETHARMAAT VEDET
(keittiö- ja pesuvedet)
VÄHÄISET VEDET
umpikaivoumpikaivosaostussäiliöt+
imeytys
imeytyskenttä
pienpuhdistamokomposti-
käymälä
suodatuskenttä/
imeytyskenttä
väh.
30 m rantaviivasta
imeytyskaivo väh. 15 m rantaviivasta
saostussäiliöt+
suodatinkenttä

Rantayleiskaavaan kuulumattomilla alueilla (joki/puro) ranta-alueeksi jätevesien käsittelyn kannalta lasketaan 50 metriä vesistön rantaviivasta.

Jo rakennetuilla vapaa-ajanasunnoilla/rantasaunoilla: Maahan imeytysjärjestelmä voi olla vähintään 15 metrin päässä rantaviivasta. Vähäisten vesien imeytyksessä suositellaan imeytyspohjamateriaalin vaihtamista imeytyskaivossa kerran vuodessa.

Lisätietoa ja tarkennuksia saat ympäristösihteeriltä.

Yhteystiedot

Marianne Ojanperä
ympäristösihteeri/
vesihuoltoasiantuntija
040 729 2167

 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue