Jätevesien käsittely rantayleiskaava-alueilla

Kun kiinteistö sijaitsee lähempänä kuin 100 metriä vesistöstä, sen kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän on täytettävä Ympäristönsuojelulain (luku 16) perustason puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä.

Hajajätevesien siirtymäaika-alueet kartalla

YHTEISKÄSITTELYWC-VEDETHARMAAT VEDET
(keittiö- ja pesuvedet)
VÄHÄISET VEDET
umpikaivoumpikaivosaostussäiliöt+
imeytys
imeytyskenttä
pienpuhdistamokomposti-
käymälä
suodatuskenttä/
imeytyskenttä
väh.
30 m rantaviivasta
imeytyskaivo väh. 15 m rantaviivasta
saostussäiliöt+
suodatinkenttä

Rantayleiskaavaan kuulumattomilla alueilla (joki/puro) ranta-alueeksi jätevesien käsittelyn kannalta lasketaan 50 metriä vesistön rantaviivasta.

Jo rakennetuilla vapaa-ajanasunnoilla/rantasaunoilla: Maahan imeytysjärjestelmä voi olla vähintään 15 metrin päässä rantaviivasta. Vähäisten vesien imeytyksessä suositellaan imeytyspohjamateriaalin vaihtamista imeytyskaivossa kerran vuodessa.

Lisätietoa ja tarkennuksia saat ympäristösihteeriltä.

Yhteystiedot

Marianne Ojanperä
Vs. ympäristösihteeri
040 729 2167

 

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue