VAALIT

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

  • eduskunta- ja kuntavaalit joka neljäs vuosi
  • europarlamenttivaalit joka viides vuosi
  • tasavallan presidentinvaali joka kuudes vuosi


Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998) koskevia säännöksiä.

 

vuonna 2019 toimitettavat vaalit

TOIMITETUT VAALIT VUONNA 2019
Eduskuntavaalit su 14.4.2019
Europarlamenttivaalit su 26.5.2019