Kaavoitus


Ajantasa-asemakaava 2016  (Kaavayhdistelmä keskustan voimassa olevista asemakaavoista)

Kaavoituskatsaus 2016

Voimassa olevat kaavat:

Yleiskaavat

Uuraisten kunnan keskustan osayleiskaava ja rantayleiskaavan muutos
saanut lainvoiman 10.2.2015

Kaavakartta
Kaavamerkinnät
Kaavaselostus

Jokihaaran osayleiskaavan muutos
saanut lainvoiman 28.1.2013

Kaavakartta
Selostus

Hirvaskankaan osayleiskaava
saanut lainvoiman 2.8.2006

Kaavakartta ja merkinnät
Kaavaselostus 

Jokihaaran osayleiskaava
saanut lainvoiman 1.8.2003

Kaavamerkinnät ja -määräykset
Tuparanta
Jokihaaran keskus
Nauttiainen
Pieni-Petäinen
Haaranvuori
Pienimäki
Oikari

 

Rantayleiskaavat

Rantayleiskaavan muutos, Kalliojärvi saanut lainvoiman 7.3.2016

Kartta
Määräykset
Kaavaselostus

Rantayleiskaavan muutos ja Kyynämöisen kyläkaava (2010) saanut lainvoiman 4.10.2010

Kartta 1 (Kyynämöinen, Lannevesi, Tehlo, Sääkspää, Iso- ja Pikku-Uurainen)
Kartta 2 (Kangashäkki, pohjoisosa)
Kartta 3 (Kyynämöisten eteläosa)
Kartta 4 (Jokihaara, Oikari, kunnan eteläosa)
Kaavamääräykset ja -selitykset
Karttaselostus

 

Asemakaavat

Mursketien asemakaava on saanut lainvoiman 20.12.2016.

Kaavakartta
Kaavaselostus

Hirvaskankaan alueen asemakaava saanut lainvoiman 28.1.2013

Kartta 1 (Tervatehtaan alue)
Kartta 2 (Puntavuoren alue)
Kartta 3 (Hirvasen alue)
Kartta 4 (Hirvasen-Lahdentien alue)
Kartta 5 (Pöykankaantien alue)
Merkinnät
Selostus
Rakennustapaohjeet

Hirvaskankaan asemakaavan yhdistelmä

Vireillä olevat kaavat:

Rantayleiskaavan muutos, Vahvajärvi ehdotuksena nähtävillä 16.11.–20.12.2017

Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Merkinnät ja määräykset
Kaavaselostus
Muutosehdotus
Muutoskohde Vahvajärvi

Uuraisten kunnan rantaosayleiskaavan muutosehdotus nähtävillä 25.4.-24.5.2017

Kuulutus nro 44/2017
Indeksikartta
Kumottavat kohteet
Muutokset ehdotus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Kaavaselostus
Merkinnät ja määräykset
Vastineluettelo 

Hirvaskankaan asemakaavan laajennus ja muutoksen kaavaehdotus nähtävillä 25.4. - 24.5.2017

Kuulutus nro 43/2017 
Kaavakartta ja merkinnät
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma (OAS)
Havainnekuva
Asemakaavan seurantalomake
Vastineluettelo

Asemakaavat

Kuukantien ja Häkintien asemakaavamuutos on saanut lainvoiman (KV 22.3.2016 § 12)

Kuulutus
Kaavakartta
Selostus

Aittovuoren asemakaavan muutos ja laajennus on saanut lainvoiman (KV § 21, 13.4.2015)

Kuulutus 
Kaavakartta
Selostus

Maakuntakaava, vaihemaakuntakaavat
Keski-Suomen liitto

Muuta kaavoitus asiaa:

Ilmoitamme kaavoituskatsauksen 2015 valmistumisesta nähtävillä 21.10.-23.11.2015
Kuulutus Uuraisten kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen nähtävillä 21.10.-4.11.2015

Kaavoituskatsaus
Rakennusjärjestys KV 11.11.2002 § 25
Uuraisten keskustan modernin rakennusperinnön inventointi
Kaavoitus kuulutusmenettely 2017
Kaavapalaute lomake

 

Aluearkkitehti
Ulla Järvinen
(014) 267 2623, 040 751 5611
etunimi.sukunimi@uurainen.fi

Kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun yhteyshenkilö.