Uuraisten kunnan vesistöjen rantaosayleiskaavan muutos ja laajennus Akonniemen alueella

Uuraisten kunnan vesistöjen rantaosayleiskaavan muutosta ja laajennusta Akonniemen alueella koskeva suunnittelutyö on käynnistynyt. Yleiskaavatyössä on tarkoitus rajata tuleva asemakaavoitettava alue sekä Akkoniemen lähirantojen muut merkittävimmät kehittämistarpeet yleiskaavatasoisesti. Alueen kehittämistarpeita ovat mm. Akkoniemen alueelle sijoittuvan RT-telttailu- ja leirintäalueen tai vastaavan matkailupalvelualueen uusi sijoitus sekä liittymäalueen tarkastelut Marjoniementien ja Multiantien osalta.

Tapahtumat:

Valmisteluvaihe:

Valmisteluvaiheen yleiskaava-aineisto asetetaan nähtäville 28.5 – 13.8.2020 väliseksi ajaksi Uuraisten kunnan internetsivuille osoitteeseen www.uurainen.fi. Koronavirusepidemian vuoksi asiakirjat ovat nähtävillä ainoastaan internetsivuilla. Tarvittaessa Uuraisten kunta postittaa paperitulosteet asiakirjoista tilauksesta. Pyydämme huomioimaan, että Uuraisten kunnantalon sulkuaika on 6.7-2.8.2020.

Valmisteluvaiheen kaava-aineistoa koskevat mielipiteet tulee toimittaa kuulemisaikana kirjallisesti Uuraisten kunnantalolle (Virastotie 4, 41230 Uurainen) tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@uurainen.fi viimeistään 13.8.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaavaselostus
Akonniemi rantaosayleiskaavakartta
Liite 1: Osallistumis-ja arviointisuunnitelma
Liite 2: Yhteenveto OAS Palautteesta
Liite 3: Ote voimassa olevasta kaavasta merkintöineen
Liite 4: Liikenneselvitys
Liite 5: Akonniemen alueen luontoselvitys

 


Vireilletulo:

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma asetetaan nähtäville 12.8.-6.9.2019 väliseksi ajaksi Uuraisten kunnantalolle osoitteeseen Virastotie 4, 41230 Uurainen.

Uuraisten kunnan vesistöjen rantaosayleiskaavan muutos ja laajennus Akonniemen alueella: Osallistumis- ja arvointisuunnitelma (avautuu uuteen välilehteen)

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue