Uuraisten kunnan vesistöjen rantaosayleiskaavan muutos ja laajennus Akonniemen alueella

Uuraisten kunnan vesistöjen rantaosayleiskaavan muutosta ja laajennusta Akonniemen alueella koskeva suunnittelutyö on käynnistynyt. Yleiskaavatyössä on tarkoitus rajata tuleva asemakaavoitettava alue sekä Akonniemen lähirantojen muut merkittävimmät kehittämistarpeet yleiskaavatasoisesti. Alueen kehittämistarpeita ovat mm. Akonniemen alueelle sijoittuvan RT-telttailu- ja leirintäalueen tai vastaavan matkailupalvelualueen uusi sijoitus sekä liittymäalueen tarkastelut Marjoniementien ja Multiantien osalta.

Tapahtumat:

Ehdotusvaihe:

Uuraisten kunnanhallitus on 9.8.2021 § 167 päättänyt asettaa nähtäville Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen Akonniemen alueella ehdotusvaiheen kuulemista varten MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti.

Ehdotusvaiheen yleiskaava-aineisto on ollut nähtävillä 19.8. – 20.9.2021 välisenä aikana näillä nettisivuilla sekä Uuraisten kunnanvirastolla.

Ehdotusvaiheen kaava-aineistoa koskevat muistutukset tulee toimittaa kunnanhallitukselle osoitettuna viimeistään 20.9.2021 osoitteeseen Uuraisten kunta, Virastotie 4, 41230 Uurainen tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@uurainen.fi.

Lisätietoja
Aluearkkitehti Päivi Muhonen, p. 044 459 8434, paivi.muhonen@saarijarvi.fi

Kaavakartta: Akonniemi, Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos ja laajennus, ehdotus
Kaavaselostus: Akonniemi, Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos ja laajennus, ehdotus
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, ehdotusvaihe
Liite 2 Ote voimassa olevasta kaavasta merkintöineen
Liite 3 Liikenneselvitys
Liite 4 Akonniemen alueen luontoselvitys 2019
Liite 5 Akonniemen alueen luontoselvitys Latvasilmu 2020
Liite 6 Marjoniemi kantatilaselvitys 2021

 


Valmisteluvaihe:

Valmisteluvaiheen yleiskaava-aineisto on ollut nähtävillä 28.5 – 13.8.2020 välisenä aikana Uuraisten kunnan internetsivuilla osoitteessa www.uurainen.fi. Koronavirusepidemian vuoksi asiakirjat ovat nähtävillä ainoastaan internetsivuilla. Tarvittaessa Uuraisten kunta postittaa paperitulosteet asiakirjoista tilauksesta. Pyydämme huomioimaan, että Uuraisten kunnantalon sulkuaika on 6.7.-2.8.2020.

Valmisteluvaiheen kaava-aineistoa koskevat mielipiteet tulee toimittaa kuulemisaikana kirjallisesti Uuraisten kunnantalolle (Virastotie 4, 41230 Uurainen) tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@uurainen.fi viimeistään 13.8.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaavaselostus
Akonniemi rantaosayleiskaavakartta
Liite 1: Osallistumis-ja arviointisuunnitelma
Liite 2: Yhteenveto OAS Palautteesta
Liite 3: Ote voimassa olevasta kaavasta merkintöineen
Liite 4: Liikenneselvitys
Liite 5: Akonniemen alueen luontoselvitys

 


Vireilletulo:

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma on ollut nähtävillä 12.8.-6.9.2019 välisen ajan Uuraisten kunnantalolla osoitteeseen Virastotie 4, 41230 Uurainen.

Uuraisten kunnan vesistöjen rantaosayleiskaavan muutos ja laajennus Akonniemen alueella: Osallistumis- ja arvointisuunnitelma (avautuu uuteen välilehteen)

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue