Akonniemen asemakaava

Akonniemen asemakaava

Akonniemen asemakaavoitusta koskeva suunnittelutyö on käynnissä. Akonniemi on vetovoimaista asumisen aluetta Uuraisten keskustan tuntumassa ja kaavalla lisätään yksityistä omakotitalotonttitarjontaa alueella. Tavoitteena on alueen muodostuminen väljähkönä ja järvimaisemaan tukeutuvana, luonnonläheisenä pientaloalueena. Alueen toteutukseen liittyy Marjoniementien liittymän siirron tutkiminen sekä liikenneturvallisuuden että toiminnallisuuden kannalta.

Tapahtumat:

EHDOTUSVAIHEEN NÄHTÄVILLÄOLO:

Ehdotusvaiheen kuulemista varten kaava-aineisto asetetaan nähtäville 24.3.-25.4.2022 väliseksi ajaksi. Asiakirjoihin voi tutustua tällä internetsivulla sekä Uuraisten kunnanvirastolla (Virastotie 4, Uurainen).

Kaava-aineistoa koskevat muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti kunnanhallitukselle osoitettuna viimeistään 25.4.2022 osoitteeseen Uuraisten kunta, Virastotie 4, 41230 Uurainen tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@uurainen.fi.

Lisätietoja:
aluearkkitehti Päivi Muhonen, p. 044 4598 434, paivi.muhonen@saarijarvi.fi

Kaavakartta
Kaavaselostus liitteineen


LUONNOSVAIHE ll NÄHTÄVILLÄOLO:

Valmisteluvaiheen toisen kuulemisen kaava-aineisto on ollut nähtävillä 2.12.2021-10.1.2022 välisenä aikana kunnan internetsivuilla ja Uuraisten kunnanvirastolla.

Valmisteluvaiheen kaava-aineistoa koskevat mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti kunnanhallitukselle osoitettuna viimeistään 10.1.2022 osoitteeseen Uuraisten kunta, Virastotie 4, 41230 Uurainen tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@uurainen.fi.

Lisätietoja:
aluearkkitehti Päivi Muhonen, p. 044 459 8434, paivi.muhonen@saarijarvi.fi (lomalla 3.-7.1.2022).

Kaavakartta ve1
Kaavakartta ve2
Kaavaselostus liitteineen


VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN

Akonniemen asemakaavaa koskeva valmisteluvaiheen aineisto on ollut nähtävillä 25.3.-23.4.2021 välisenä aikana kunnan internetsivuilla ja Uuraisten kunnanvirastolla.

Valmisteluvaiheen kaava-aineistoa koskevat mielipiteet tulee toimittaa kuulemisaikana kirjallisesti Uuraisten kunnanvirastolle (Virastotie 4, 41230 Uurainen) tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@uurainen.fi viimeistään 23.4.2021 mennessä.

Lisätietoja asiasta antaa aluearkkitehti Päivi Muhonen, p. 044 459 8434, paivi.muhonen@saarijarvi.fi

Linkit asiakirjoihin:

Kaavaselostus

Kaavakartta Ve1

Kaavakartta Ve2

Liite 1 OAS Tarkistettu 15.3.2021

Liite 2 Akonniemi luontoselvitys

Liite 3 Akonniemen alueen liikenneselvitys


Osallistumis- ja arvointisuunnitelma on ollut nähtävillä 12.8.-6.9.2019 välisenä aikana Uuraisten kunnassa.

Akonniemen asemakaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (avautuu uuteen välilehteen)

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue